1 Hämta och installera BVE 2

1.1 Systemkrav

 1. CPU: 266 MHz eller bättre (1--2 GHz för banor med många detaljer)
 2. Minne: Så mycket som Windows kräver
 3. Hårddisk: För grundinstallation krävs 16--20 MB ledigt, för att få plats med ett 20-tal extra banor behövs minst 400 MB hårddiskutrymme
 4. Grafikkort: DirectX-kompatibelt med 3D-accelerator
 5. Ljudkort: DirectX-kompatibelt
 6. Operativsystem: Windows 98/Me/2000/XP (kan inte köras under Windows Vista eller Windows 7).
 7. DirectX (ett delsystem i Windows) ver 7 eller högre
 8. MS Installer (ett delsystem i Windows)

1.2 Hämta filer på Internet

BVE 2 finns att hämta på BVE Official Website. När du fått upp den webbplatsen, klicka först på siffran 2 till höger på denna sida. Klicka sedan på Get till vänster på nästa sida. På sidan därefter klickar du på Download i det blå fältet till vänster, och på den sida du då får upp klickar du på knappen Download under den engelska flaggan för att hämta den västerländska versionen av BVE. Skulle du mot förmodan vilja ha den japanska versionen, klickar du på knappen under den japanska flaggan i stället.

När du klickat på Download-knappen ska en fil laddas hem till den dator du använder. Spara filen på en plats som passar dig, t.ex.Windows skrivbord. Version 2.6.3 är den senaste versionen av BVE 2. Filen som laddas hem heter bve2.6.3en.zip och har en storlek på 6 348 581 bytes.

1.3 Installera BVE

1.3.1 Packa upp filer

Öppna den hämtade filen bve2.6.3en.zip med ett uppackningsprogram, t.ex. WinZip.

Skärmbild av den hemladdade zip-filen med BVE öppnad i WinZip
Bild 1: Zip-filen med BVE öppnad i WinZip

Nu ska de 3 filer som finns komprimerade i zip-filen packas upp. Detta kan göras på flera sätt. Ett sätt är att:

 1. Tryck på knappen Extract i WinZip (bild 1)
 2. I dialogrutan som då visas (bild 2):
  • Ange vart de uppackade filerna ska sparas (välj t.ex. skrivbordet i Windows genom att markera Skrivbord i det visade katalogträdet)
  • Ange att alla filer ska packas upp genom att markera alternativet All files/folders in archive (rödmarkerat i bild 2)
  • Tryck på knappen Extract i dialogrutan

Skärmbild av dialogen för val i WinZip av vart uppackade filer ska sparas
Bild 2: Dialogrutan som WinZip visar när man valt Extract

När detta är gjort har följande filer packats upp:

 1. readme.txt som innehåller information (på engelska) om programmet och den vanliga skrivningen att upphovsmannen inte tar något ansvar för ev. elände som programmet kan orsaka
 2. bve2.6.3en.msi som innehåller själva BVE-programmet
 3. uchibo9en.msi som innehåller två tågtyper och en bana som är en del av den japanska Uchibo-linjen. De grafiska objekt som följer med denna bana används även av andra banor och BVE-programmet.

Skärmbild av de 3 BVE-filerna uppackade på Windows skrivbord
Bild 3: De 3 BVE-filerna uppackade på Windows skrivbord

1.3.2 Installera huvudprogrammet

Läs gärna igenom readme-filen.

Dubbelklicka på filen bve2.6.3en.msi för att påbörja installationen av BVE 2. Den första rutan som kommer upp ska ha rubriken Welcome to the BVE Setup Wizard. Klicka på knappen Next.

Skärmbild första rutan vid installation av BVE
Bild 4: Början av installationen

I nästa ruta med rubriken Select installation folder har du har möjlighet att påverka vart BVE ska installeras. Förvald plats på hårddisken för att installera BVE är, om du har en svenskspråkig Windows-version, C:\Program\BVE. I en engelskspråkig Windows-version är den förvalda platsen C:\Program Files\BVE. Acceptera den förvalda sökvägen eller ange en du valt själv och tryck sedan på knappen Next.

Skärmbild dialogen för val av installationsplats för BVE
Bild 5: Val av installationsplats för BVE

Nästa ruta talar om att installationen startar om du trycker på Next, så gör det.

Skärmbild av ruta som talar om att installationen startar i nästa steg
Bild 6: Starta installationen av BVE

Installationen startar nu, ev. kan du bli uppmanad att starta om datorn. Gör i så fall det.

Skärmbild av ruta med termometerskala som visar installationsförloppet
Bild 7: Installationen sker

När installationen är klar visas en ruta som talar om detta.

Skärmbild av ruta som meddelar att installationen är klar
Bild 8: Installationen av BVE-programmet klar

Installationen fortsätter (efter ev. omstart av datorn) med att tågen, banan och de grafiska objekten till den japanska Uchibo-linjen ska installeras.

1.3.3 Installera Uchibo-linjen

Uchibo-linjen innehåller en bana och 2 olika tåg. Installationen av dessa är nödvändig dels för att kunna kontrollera att programmet fungerar, dels för att många grafiska objekt som installeras med denna linje också används av andra linjer.

Dubbelklicka på filen uchibo9en.msi på skrivbordet för att påbörja installationen av Uchibo-linjen. Den första rutan som kommer upp ska ha rubriken Welcome to the BVE Uchibo Line Setup Wizard. Klicka på knappen Next.

Skärmbild första rutan vid installation av Uchibo-linjen
Bild 9: Början av installationen

I nästa ruta med rubriken Select installation folder ska du ange vart du installerade BVE huvudprogram (avsnitt 1.3.2.). Om du då accepterade den förvalda platsen på hårddisken behöver du bara trycka Next för att acceptera den förvalda sökvägen.

I annat fall ange den sökväg du själv valde vid installationen av BVE huvudprogram och tryck sedan på knappen Next.

Skärmbild dialogen för val av sökväg till BVE
Bild 10: Val av sökväg till BVE

Nästa ruta talar bara om att installationen startar om du trycker på Next, så gör det.

Skärmbild av ruta som talar om att installationen startar i nästa steg
Bild 11: Starta installationen av Uchibo-linjen

Installationen startar nu.

Skärmbild av ruta med termometerskala som visar installationsförloppet
Bild 12: Installationen sker

När installationen är klar visas en ruta som talar om detta.

Skärmbild av ruta som meddelar att installationen är klar
Bild 13: Installationen av Uchibo-linjen klar

Nu är de 2 nödvändiga stegen i installationen av BVE 2 klara. Nästa steg blir att kontrollera att tangentbordets styrning av programmet är rätt.

1.4 Efter installationen

1.4.1 Kontrollera att det fungerar

Vid installationen har normalt en startikon för BVE placerats på Windows skrivbord och en i startmenyträdet på platsen Start-Program-Mackoy-BVE. Använd någon av dessa för att starta BVE. En ruta kommer upp med frågan om du vill köra programmet i ett fönster, Windowed, eller i fullskärmsläge, Full Screen. Välj Full Screen och tryck OK.

Om installationen lyckats kommer nu en dialogruta upp för val av bana och tågtyp. Dubbelklicka på mappen Uchibo.

Skärmbild dialogen för val av bana att köra
Bild 14: Dialog för val av bana att köra

När mappen Uchibo öppnats, hittar du 2 olika tågturer att köra. Om du markerar någon av dessa, kommer en bild och information om tåget och turen att köra. I detta fall, dubbelklicka på 1181M för att välja ett 4-vagnars elektriskt motorvagnståg av typ 113.

Skärmbild dialogen för val av tåg och tur att köra
Bild 15: Dialog för val av tåg och tur att köra

Nu ska du få upp en bild på tågets förarplats med indikatorer och kontroller. För att endast testa att kontrollerna fungerar behöver du hitta följande indikatorer och kontroller:

I det grå fältet till höger i bilden finns 3 indikatorer som består av svarta rutor med vit text i:

 1. Indikator för körriktning: Den vänstra av de 3 indikatorerna
 2. Indikator för körreglage: Den mittersta av de 3 indikatorerna
 3. Indikator för broms: Den högra av de 3 indikatorerna

Skärmbild av förarplatsen med i texten nämnda kontroller och indikatorer
Bild 16: Förarplatsen med i texten ovan nämnda kontroller och indikatorer markerade

För att kontrollera att tangentbordet styr tågets kontroller på rätt sätt, pröva följande:

 1. Körriktningsindikatorn visar N för neutral. Tryck uppåtpil-tangenten. Indikatorn ska nu visa F för framåt. Tryck nedåtpil-tangenten. Nu ska indikatorn visa N igen.
 2. Körriktningsindikatorn visar N. Tryck nedåtpil-tangenten. Indikatorn ska nu visa B för bakåt. Tryck uppåtpil-tangenten. Nu ska indikatorn visa N igen.
 3. Körreglagets indikator visar N för noll. Tryck Z-tangenten flera gånger och kontrollera att indikatorn stegar upp från 1 till 4. Tryck A-tangenten flera gånger och kontrollera att indikatorn stegar ner från 4 till 1 och sedan till N.
 4. Bromsindikatorn visar EMG för nödbroms (Emergency Break). Tryck komma-tangenten flera gånger och kontrollera att indikatorn stegar ner från 8 till 1 och sedan till RL för lossad (Released). Tryck punkt-tangenten flera gånger och kontrollera att indikatorn stegar upp från 1 till 8.
 5. Håll nere shift-tangenten och tryck stjärn-tangenten. Bromsindikatorn ska nu visa EMG för nödbroms.

Om testet ovan visade att det inte fungerar, klicka då på meny-knappen och välj alternativet Control Settings. Kontrollera i den rutan du då får upp att alternativet Keyboard är valt. Om Keyboard inte är valt, välj detta alternativ och gör om testet.

Om Keyboard är valt och det ändå inte fungerar, välj då det av alternativen Assign 1 och Assign 2 som inte är valt och gör om testet.

1.4.2 Fil- och katalogstruktur

Det här avsnittet är lite av överkurs, det är inte nödvändigt att känna till fil- och katalogstrukturen för BVE för att kunna använda programmet. Däremot brukar man förr eller senare behöva känna till detta när man hämtat hem någon bana eller tåg från Internet, eftersom installationsprogrammen för dessa (om de alls finns) inte alltid fungerar som tänkt. När sådana problem uppstår får man manuellt flytta filer så de hamnar på rätt ställe.

Exempel på katalogstruktur för BVE2-katalogen med underkataloger
Bild 17: Exempel på katalogstruktur för BVE 2-katalogen med underkataloger. Tre banor (Uchibo, Nankai och NYCTA L) är installerade, samt 3 tågtyper (113, E218 och R143)

1.4.2.1 Katalogen BVE

Den katalog i vilken du installerat BVE, t.ex. C:\Program\BVE, innehåller den körbara programfilen för BVE samt en del grafiska objekt i form av signaler och japanska hastighetstavlor, samt ljudfiler för ATS-systemet. Dessutom finns den nedan beskrivna underkatalogerna Railway (avsnitt 1.4.2.1.1) och Train (avsnitt 1.4.2.1.2).

1.4.2.1.1 Katalogen BVE\Railway

Katalogen BVE\Railway innehåller allt som ha med banorna att göra. Det finns en underkatalog för grafiska objekt, en för ljud och en för banbeskrivningar.

1.4.2.1.1.1 Katalogen BVE\Railway\Object

Den här katalogen innehåller underkataloger med grafiska objekt för de olika banorna. Vanligen har varje bana en underkatalog.

De grafiska objekten består dels av textfiler med 3-dimensionella beskrivningar av objekten, dels av bitmappsbilder som utgör objektens synliga ytor. Bitmappsbilderna har filnamnsändelsen .bmp. 3D-objektbeskrivningarna finns för BVE 2 i två olika versioner:

 1. En äldre version med filnamnsändelsen .b3d
 2. En nyare version med filnamnsändelsen .csv
1.4.2.1.1.2 Katalogen BVE\Railway\Route

Den här katalogen innehåller underkataloger med banbeskrivningar för de olika banorna. Vanligen har varje bana en underkatalog. Banbeskrivningarna finns i 2 olika versioner:

 1. En äldre version med filnamnsändelsen .rw
 2. En nyare version med filnamnsändelsen .csv

Banbeskrivningarna består av en textfil som innehåller en beskrivning av den väg tåget ska ta, vilket tåg som ska användas och vilka grafiska objekt ska placeras vart i förhållande till tågets väg. Även vilka ljudobjekt som ska höras vart anges här. Det gäller de ljud som inte har direkt med tåget att göra, t.ex. ljud från vägskyddsanläggningar, hållplatsutrop och miljöljud.

Ibland vill man kunna köra samma bana med olika tågtyper och/eller efter olika tidtabeller för lokalturer med många stopp eller expressturer som hoppar över små stationer. I så fall finns en banbeskrivning för varje sådant alternativ.

1.4.2.1.1.3 Katalogen BVE\Railway\Sound

Den här katalogen innehåller underkataloger med ljudfiler för de olika banorna. Vanligen har varje bana en underkatalog.

1.4.2.1.2 Katalogen BVE\Train

Den här katalogen innehåller underkataloger för var och en av de tåg eller andra spårfordon som ska kunna köras på någon bana. De tåg som man själv inte kör men ser efter en bana är däremot grafiska objekt som hör till respektive bana.

Underkatalogen för ett visst fordon innehåller textfiler som beskriver dels fordonets köregenskaper, dels hur kontrollpanelen ska se ut. Det finns också en mängd ljudfiler för olika motorljud, bromsljud, dörrljud osv., samt bitmappsbilder för de olika indikatorerna och reglagen på tågets kontrollpanel.

1.4.2.2 Katalogen Windows\System32

För att BVE ska fungera behöver också några filer finnas eller läggas till i Windows systemkatalog, som ofta har sökvägen C:\Windows\System32 eller C:\Winnt\System32.

Dessa filer läggs till vid installation på en dator med svensk Windows 2000:

 1. vb6stkit.dll
 2. COMCAT.DLL
 3. STDOLE2.TLB
 4. ASYCFILT.DLL
 5. OLEPRO32.DLL
 6. OLEAUT32.DLL
 7. msvbvm60.dll
 8. COMCTL32.OCX
 9. MSCOMM32.OCX

Det är möjligt att andra filer installeras på andra operativsystem än Windows 2000.


Denna sida på svenska har visats 15595 gånger

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
    för besökare med funktionshinder © Patrick Norqvist
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache