4.2 Tunneltåg

4.2.1 Japan

01

Skärmbild på förarplatsen Bild på ett tunneltåg typ 01
Beskrivning:
TRTA 01 (noll-ett) elektriskt tunneltåg. Tåget består av 6 vagnar, varav 3 motorvagnar och 3 motorlösa vagnar. Både ram och vagnkorg är tillverkade av lättmetallegeringar. Mycket välgjord simulering med realistiska ljud och fotorealistisk förarpanel. Hastighetsmätare med ATC-indikering av största tillåtna hastighet, kommande signalbild, kommande hastighetsrestriktion. Manometer, klocka, klarsignal och bromslägesindikator. Rörliga kör- och bromshandtag som följer simuleringen i BVE.
 
Antal fordon:
6
 
Tåglängd:
96 m 
 
Tågvikt:
Ca. 154 t 
 
Motoreffekt:
 
 
Lastförmåga:
608 pass. (varav ca. 188 sittande)
Energikälla:
Strömskena 600 V DC
 
Max hastighet:
80 km/h  
 
Säkerhetssystem i BVE:
ATS-P ATC
 
Tillverkningsår:
1983--1984
Skapare:
Green Shuttle greenshuttle01@hotmail.com
Linjer:
TRTA Ginza-linjen 
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Ja
Kända problem:
Inga
Fordonsbeskrivning:
Kort historik, tekniska data samt bilder på och i 01 (japansk text)
Div:
När tåget används i BVE 4 eller OpenBVE, används följande tangenter för olika funktioner:
Ladda hem från:
Ginza-linjens webbplats (tåget i filen trta01_ver2.zip används för Ginza-linjens turer A1649 och B1649, och fungerar med både BVE 2 och BVE 4. Tåget i filen trta01_ver2v.zip används för Ginza-linjens tur B1507, och är endast för BVE 2.
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2011-dec-7-

08

Skärmbild på förarplatsen Bild på ett tunneltåg typ 08
Beskrivning:
TRTA 08 (noll-åtta) elektriskt tunneltåg. Tåget består av 10 vagnar, varav 5  motorvagnar och 5 motorlösa vagnar. Både ram och vagnkorg är tillverkade av lättmetallegeringar. Mycket välgjord simulering med realistiska ljud och fotorealistisk förarpanel.

I BVE 2 hastighetsmätare med ATC-indikering av största tillåtna hastighet, kommande signalbild, kommande hastighetsrestriktion. Manometer (tryckmätare), klocka, klarsignal, kontrollpanel för säkerhetssystemen och körkontrollindikator. Rörligt kontrollhandtag som följer simuleringen i BVE.

I BVE 4 och OpenBVE hastighetsmätare med ATC-indikering av största tillåtna hastighet, kommande signalbild, kommande hastighetsrestriktion; Indikering av största tillåtna hastighet enligt bromskurva beräknad av ATS-P; Indikering av största tillåtna hastighet enligt bromskurva beräknad av ORP. Manometrar (tryckmätare), strömmätare, klarsignal, körkontrollindikator samt en MFD med indikering av tågtyp, dörrar öppna för varje vagn, ström förbrukas/levereras till kontaktledningen, station eller stationssträcka. Dessutom omställare för säkerhetssystemen, kontrollampor för säkerhetssystemen, elbroms till/från m.fl. funktioner.

 
Antal fordon:
10
 
Tåglängd:
200 m 
 
Tågvikt:
Ca. 270 t 
 
Motoreffekt:
3300 kW 
 
Lastförmåga:
Ca. 1500 pass.
Energikälla:
Kontaktledning 1500 V DC
 
Max hastighet:
110 km/h  
 
Säkerhetssystem i BVE:
ATS-P ATC
 
Tillverkningsår:
2002
Skapare:
Green Shuttle greenshuttle01@hotmail.com
Linjer:
TRTA Hanzomon-linjen 
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Ja
Kända problem:
Inga
Fordonsbeskrivning:
Kort historik, tekniska data samt bilder på och i 08 (japansk text)
Div:
När tåget används i BVE 4 eller OpenBVE, används följande tangenter för olika funktioner:
Ladda hem från:
Hanzomon-linjens webbplats (japansk text)
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2011-dec-7-

8000

Skärmbild på förarplatsen Bild på ett tunneltåg typ 8000
Beskrivning:
TRTA 8000 elektriskt tunneltåg. Tåget består av 10 vagnar, varav 6 motorvagnar och 4 motorlösa vagnar. Både ram och vagnkorg är tillverkade av lättmetallegeringar. Mycket välgjord simulering med realistiska ljud och fotorealistisk förarpanel. Hastighetsmätare med ATC-indikering av stärsta tillåtna hastighet, kommande signalbild, kommande hastighetsrestriktion. Manometrar (tryckmätare) och kontrollpanel för säkerhetssystemen.
 
Antal fordon:
10
 
Tåglängd:
200 m 
 
Tågvikt:
318 t 
 
Motoreffekt:
3840 kW 
 
Lastförmåga:
1424 pass.
Energikälla:
Kontaktledning 1500 V DC
 
Max hastighet:
100 km/h  
 
Säkerhetssystem i BVE:
ATS-P ATC
 
Tillverkningsår:
1980--1994
Skapare:
PM type-0@mail.goo.ne.jp
Linjer:
TRTA Hanzomon-linjen 
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Inga
Fordonsbeskrivning:
Kort historik, tekniska data samt bilder på och i 8000 (japansk text)
Div:
Ladda hem från:
PM''s BVE Web (engelsk & japansk text)
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-

4.2.5 Storbritannien

LU 1938

Skärmbild på förarplatsen Bild på ett tunneltåg modell 1938
Beskrivning:
London Underground elektriskt tunneltåg årgång 1938. Tåget består av 7 vagnar, varav 3 med drivmotorer och 4 motorlösa vagnar. Fotorealistisk förarplats med rörliga broms- och körhandtag och fungerande indikatorer.

 

 

 

 
Antal fordon:
7
 
Tåglängd:
109 m 
 
Tågvikt:
156 t 
 
Motoreffekt:
Ca. 752 kW 
 
Lastförmåga:
Energikälla:
Strömskenor 630 V DC
 
Max hastighet:
 
 
Säkerhetssystem i BVE:
ATS-S ATS-P
 
Tillverkningsår:
Omkring 1938
Skapare:
John Owen
Steve Green
Robert Glass
David White
Kelvin Liu kliu170389@hotmail.com
Alan Lee
solidbond
Linjer:
LU Central Line, Epping--Ongar 
 Fungerar med BVE 2:
Nej
 Fungerar med BVE 4:
Ja
Kända problem:
Inga.
Fordonsbeskrivning:
Div:
Fungerar med OpenBVE.
Ladda hem från:
Webbplatsen där tåget distribuerades har försvunnit från Internet. Tåget kan därför laddas hem från denna webbplats till dess en officiell webbplats ev. återkommer.
På denna webbplats att ladda hem:
London Underground 1938, ljudet anpassat för banan Epping--Ongar, förarplatsen anpassad för att fungera med OpenBVE, arkivfilens lösenord=BVE
Katalogposten senast uppdaterad:
2011-dec-8-

4.2.4 Republiken Kina (alias Taiwan)

C341

Skärmbild på förarplatsen Bild på ett tunneltåg typ C341
Beskrivning:
TRTC typ C341 elektriskt tunneltåg. En C341-enhet består av 3 fast kopplade vagnar, en motorvagn i varje ände och en motorlös vagn i mitten. Detta tåg består av 6 vagnar, alltså 2 sådana C341-enheter hopkopplade. Förarplats med digital och modern analog hastighetsmätare samt manometrar (tryckmätare).
 
Antal fordon:
6
 
Tåglängd:
142 m 
 
Tågvikt:
 
 
Motoreffekt:
 
 
Lastförmåga:
2208 pass. (varav 360sittande)
Energikälla:
Strömskena 750 V DC
 
Max hastighet:
90 km/h  
 
Säkerhetssystem i BVE:
ATS-S ATS-P ATC
 
Tillverkningsår:
2003
Skapare:
ARMO~ bvetrt@yahoo.com.tw
Linjer:
TRTC Nankang-linjen 
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Ja
Kända problem:
Inga
Fordonsbeskrivning:
Div:
Tåget är gjort för BVE 2, men fungerar även i BVE 4. Fungerar inte med OpenBVE.
Ladda hem från:
Tåget finns inte längre tillgängligt på skaparens webbplats (kinesisk text)
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-

4.2.2 New York

R-142

Skärmbild på förarplatsen Bild på en del av ett tunneltåg typ R-142
Beskrivning:
NYCTA R-142 elektriskt tunneltåg. Tåget består av 10 motorvagnar. En R-142-enhet består av 5 fast hopkopplade motorvagnar. Detta tåg består alltså av 2 sådana enheter kopplade. Förarplats med digital hastighetsmätare (se under diverse nedan), manometer(tryckmätare), kontrollampa för lossade bromsar samt klarsignal.

 
Antal fordon:
10
 
Tåglängd:
Ca. 162 m 
 
Tågvikt:
317 t 
 
Motoreffekt:
4474 kW 
 
Lastförmåga:
1 820 pass. (varav 376 sittande)
Energikälla:
Strömskena 625 V DC
 
Max hastighet:
100 km/h  
 
Säkerhetssystem i BVE:
ATS-S
 
Tillverkningsår:
1999--2002
Skapare:
Edward Yee r68a_5200@hotmail.com
Trevor Logan
Linjer:
NYCTA linje 2 
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Ja
Kända problem:
Inga
Fordonsbeskrivning:
Kort info om och >250 bilder på typen R-142 och R-142A
Bild i typ R-142
Bild i typ R-142
Bild på förarplatsen i typ R-142
Bild på del av förarplatsen i typ R-142
Bild på förarplatsen i typ R-142
Bild på del av förarpanelen i typ R-142
Bild på del av förarpanelen i typ R-142
Div:
Den digitala hastighetsmätaren visar hastigheten i km/h, men hastighetstavlorna på linjerna i New York anger största hastighet i mph.

Tåget är gjort för BVE 2, men fungerar även i BVE 4.

Ladda hem från:
Tåget kan inte laddas hem från BVE Station. Till dess detta är åtgärdat kan tåget laddas hem från denna webbplats.
På denna webbplats att ladda hem:
Tåg, Installationsanvisning
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-

R-142

Skärmbild på förarplatsen Bild på en del av ett tunneltåg typ R-142
Beskrivning:
NYCTA R-142 elektriskt tunneltåg. Tåget består av 10 motorvagnar. En R-142-enhet består av 5 fast hopkopplade motorvagnar. Detta tåg består alltså av 2 sådana enheter kopplade. Förarpanel med digital hastighetsmätare (se under diverse nedan), manometer (tryckmätare) och klarsignal.


 
Antal fordon:
10
 
Tåglängd:
Ca. 162 m 
 
Tågvikt:
317 t 
 
Motoreffekt:
4474 kW 
 
Lastförmåga:
1 820 pass. (varav 376 sittande)
Energikälla:
Strömskena 625 V DC
 
Max hastighet:
100 km/h  
 
Säkerhetssystem i BVE:
ATS-S
 
Tillverkningsår:
1999--2002
Skapare:
Edward Yee r68a_5200@hotmail.com
Linjer:
NYCTA linje 2 
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Okänt
Kända problem:
Fordonsbeskrivning:
Kort info om och >250 bilder på typen R-142 och R-142A
Bild i typ R-142
Bild i typ R-142
Bild på förarplatsen i typ R-142
Bild på del av förarplatsen i typ R-142
Bild på förarplatsen i typ R-142
Bild på del av förarpanelen i typ R-142
Bild på del av förarpanelen i typ R-142
Div:
Den digitala hastighetsmätaren visar hastigheten i km/h, men hastighetstavlorna på linjerna i New York anger största hastighet i mph.
Ladda hem från:
Följer med NYCTA linje 2
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-

R-143

Skärmbild på förarplatsen Bild på en del av ett tunneltåg typ R-143
Beskrivning:
NYCTA R-143 elektriskt tunneltåg. Detta tåg för Franklin Avenue Shuttle består av 2 fast hopkopplade motorvagnar. Normalt består en R-143-enhet av 4 fast hopkopplade motorvagnar. Förarpanel med digital hastighetsmätare (se under diverse nedan) och klarsignal.


 
Antal fordon:
2
 
Tåglängd:
Ca. 37 m 
 
Tågvikt:
76 t 
 
Motoreffekt:
895 kW 
 
Lastförmåga:
288 pass. (varav 84 sittande)
Energikälla:
Strömskena 625 V DC
 
Max hastighet:
88 km/h  
 
Säkerhetssystem i BVE:
ATS-S
 
Tillverkningsår:
2001--2002
Skapare:
Edward Yee r68a_5200@hotmail.com
Linjer:
NYCTA linje S - Franklin Avenue Shuttle 
NYCTA linje L 
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Okänt
Kända problem:
Fordonsbeskrivning:
Kort info om och >150 bilder på typen R-143
Bild i typ R-143
Bild på förarplatsen i typ R-143
Bild på förarpanelen i typ R-143
Bild på förarpanelen i typ R-143
Div:
Den digitala hastighetsmätaren visar hastigheten i km/h, men hastighetstavlorna på linjerna i New York anger största hastighet i mph.
Ladda hem från:
Skaparnas webbplats www.nyctba.com har inte fungerat på länge. Tills den eventuellt återkommer kan tåget laddas hem från denna webbplats.
På denna webbplats att ladda hem:
Tåg, Installationsanvisning
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-

R-32 Brightliner

Skärmbild på förarplatsen Bild på en del av ett tunneltåg typ R-32
Beskrivning:
NYCTA R-32 Brightliner elektriskt tunneltåg. En R-32-enhet består av 2 fast hopkopplade motorvagnar. Detta R-32-tåg består av 8 motorvagnar, alltså 4 sådana enheter kopplade. Förarpanel med hastighetsmätare, manometer (tryckmätare), klocka och klarsignal.


 
Antal fordon:
8
 
Tåglängd:
Ca. 151 m 
 
Tågvikt:
Ca. 290 t 
 
Motoreffekt:
2752 kW 
 
Lastförmåga:
400 sittplatser
Energikälla:
Strömskena 625 V DC
 
Max hastighet:
72 km/h  
 
Säkerhetssystem i BVE:
ATS-S
 
Tillverkningsår:
Ca. 1964
Skapare:
Okänd
Linjer:
NYCTA linje E 
NYCTA linje E 
NYCTA linje C 
NYCTA linje G 
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Okänt
Kända problem:
Fordonsbeskrivning:
Kort info om och >400 bilder på typen R-32
Bild i typ R-32
Bild i typ R-32
Div:
Ladda hem från:
Skaparnas webbplats www.nyctba.com har inte fungerat på länge. Tills den eventuellt återkommer kan tåget laddas hem från denna webbplats.
På denna webbplats att ladda hem:
Tåg, Installationsanvisning
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-

R-36 Redbird

Skärmbild på förarplatsen Bild på en del av ett tunneltåg typ R-36
Beskrivning:
NYCTA R-36 Redbird elektriskt tunneltåg. En R-36-enhet består av 2 fast hopkopplade motorvagnar. Detta tåg består alltså av 5 sådana enheter kopplade. R-36 var efter ca. 30 år en av de tillförlitligaste vagntyperna i New York's tunnelbana på 1990-talet. Förarpanel med hastighetsmätare, manometer (tryckmätare), klocka och klarsignal.

 
Antal fordon:
10
 
Tåglängd:
Ca. 162 m 
 
Tågvikt:
Ca. 331 t 
 
Motoreffekt:
2983 kW 
 
Lastförmåga:
440 sittplatser
Energikälla:
Strömskena 625 V DC
 
Max hastighet:
42 km/h  
 
Säkerhetssystem i BVE:
ATS-S ATS-P
 
Tillverkningsår:
1963
Skapare:
Ernie Alston alstoer1@compuserve.com
Phil Domiguez
Linjer:
NYCTA linje 2 
NYCTA linje 7 
NYCTA linje R 
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Ja
Kända problem:
Inga
Fordonsbeskrivning:
Kort info om och >400 bilder på typen R-36
Bild i typ R-36
Div:
Tåget är gjort för BVE 2, men fungerar även i BVE 4.
Ladda hem från:
Tåget kan inte laddas hem från BVE Station. Till dess detta är åtgärdat kan tåget laddas hem från denna webbplats.
På denna webbplats att ladda hem:
Tåg, Installationsanvisning
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-

R-46

Skärmbild av förarplatsen Bild på en del av ett tunneltåg typ R-46
Beskrivning:
NYCTA R-46 elektriskt tunneltåg. Tåget består av 8 motorvagnar. En R-46-enhet består av 4 fast hopkopplade motorvagnar. Detta tåg består alltså av 2 sådana enheter kopplade. Förarpanel med digital hastighetsmätare (se under diverse nedan), manometer (tryckmätare) och klarsignal. Körreglaget är rörligt och följer simuleringen i BVE.
 
Antal fordon:
8
 
Tåglängd:
Ca. 187 m 
 
Tågvikt:
 
 
Motoreffekt:
 
 
Lastförmåga:
Energikälla:
Strömskena 625 V DC
 
Max hastighet:
 
 
Säkerhetssystem i BVE:
ATS-S ATS-P
 
Tillverkningsår:
1974--1975, modifierade 1990
Skapare:
Tony C. ETERNITYTNT1@aol.com
Linjer:
NYCTA linje F 
NYCTA linje G 
NYCTA linje Q 
NYCTA linje S - Grand Street Shuttle 
NYCTA linje G 
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Okänt
Kända problem:
Fordonsbeskrivning:
Kort info om och >250 bilder på typen R-46
Bild i typ R-46
Bild i typ R-46
Div:
Den digitala hastighetsmätaren visar hastigheten i km/h, men hastighetstavlorna på linjerna i New York anger största hastighet i mph.
Ladda hem från:
Skaparnas webbplats www.nyctba.com har inte fungerat på länge. Tills den eventuellt återkommer kan banan laddas hem från denna webbplats
På denna webbplats att ladda hem:
Tåg, Installationsanvisning
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-

R-62

Skärmbild på förarplatsen Bild på en del av ett tunneltåg typ R-62
Beskrivning:
NYCTA R-62 elektriskt tunneltåg. Detta tåg för 42nd Street Shuttle består av 4 fast hopkopplade motorvagnar. En R-62-enhet består annars normalt av 5 fast hopkopplade motorvagnar. Förarpanel med digital hastighetsmätare (se under diverse nedan), manometer (tryckmätare) och klarsignal. Både körreglaget och bromsreglaget är rörliga och följer med simuleringen i BVE.
 
Antal fordon:
4
 
Tåglängd:
Ca. 65 m 
 
Tågvikt:
134 t 
 
Motoreffekt:
1372 kW 
 
Lastförmåga:
176 sittplatser
Energikälla:
Strömskena 625 V DC
 
Max hastighet:
 
 
Säkerhetssystem i BVE:
ATS-S
 
Tillverkningsår:
1983--1985
Skapare:
Tony C. ETERNITYTNT1@aol.com
Linjer:
NYCTA linje S - 42nd Street Shuttle 
NYCTA linje 7 
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Okänt
Kända problem:
Fordonsbeskrivning:
Historik över, kort info om och >600 bilder på typen R-62
Bild i R-62, några videoklipp och en mängd bilder på typ R-62
Bild i typ R-46
Div:
'Den digitala hastighetsmätaren visar hastigheten i km/h, men hastighetstavlorna på linjerna i New York anger största hastighet i mph.
Ladda hem från:
Skaparnas webbplats www.nyctba.com har inte fungerat på länge. Tills den eventuellt återkommer kan tåget laddas hem från denna webbplats.
På denna webbplats att ladda hem:
Tåg, Installationsanvisning
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-

R-68A

Skärmbild på förarplatsen Bild på en del av ett tunneltåg typ R-68A
Beskrivning:
NYCTA R-68A elektriskt tunneltåg. Tåget består av 8 motorvagnar. En R-68A-enhet består av 4 fast hopkopplade motorvagnar. Detta tåg består alltså av 2 sådana enheter kopplade. Förarpanel med digital hastighetsmätare (se under diverse nedan), manometer (tryckmätare) och klarisignal. Både körreglaget och bromsreglaget är rörliga och följer med simuleringen i BVE.
 
Antal fordon:
8
 
Tåglängd:
Ca. 196 m 
 
Tågvikt:
329 t 
 
Motoreffekt:
 
 
Lastförmåga:
Energikälla:
Strömskena 625 V DC
 
Max hastighet:
65 km/h  
 
Säkerhetssystem i BVE:
ATS-S ATS-P
 
Tillverkningsår:
1988--1989
Skapare:
Edward Yee r68a_5200@hotmail.com
Linjer:
NYCTA linje B 
NYCTA linje D 
NYCTA linje N 
NYCTA linje V 
NYCTA linje D 
NYCTA linje B 
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Okänt
Kända problem:
Fordonsbeskrivning:
Kort info om och >300 bilder på typen R-68 och R-68A
Bild i typ R-68A
Bild i typ R-68A
Div:
Den digitala hastighetsmätaren visar hastigheten i km/h, men hastighetstavlorna på linjerna i New York anger största hastighet i mph.
Ladda hem från:
Skaparnas webbplats www.nyctba.com har inte fungerat på länge. Tills den eventuellt återkommer kan tåget laddas hem från denna webbplats.
På denna webbplats att ladda hem:
Tåg, Installationsanvisning
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-


Detta är slagning 175997 i den svenskspråkiga fordonskatalogen

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
           för besökare med funktionshinder Text: © Patrick Norqvist e-post
Bild: © Fotograferna
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache