4.1 Tunnelbanor

4.1.4 New York

NYCTA linje 2

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje 2 i New York's tunnelbana (Brooklyn-linjen med Flatbush-grenen, del av West Side-linjen med Brooklyn-grenen, samt White Plains-linjen, alla f.d. IRT), avsedd att köras med tågtypen R142 eller R36 Redbird. Linjen börjar på Flatbush Avenue/Brooklyn College i Brooklyn och går via bl.a. Times Square/42nd StreetManhattan, där denna simulering slutar, till Wakefield/241st Street i Bronx. En simulering av linjen hela vägen har tidigare sagts vara under utveckling, men f.n. är inget mer känt om detta. Detaljrika stationer! Gott om skyltar och signaler (med korrekta signalnummer) efter banan. Mjuka kurvor och realistiska växlar, samt utrop av alla stationer och anslutningar.
Skapare:
The NYCTBA Team
Tur:
42nd Street
 Stationer:
30
 Uppehåll:
22
 Körtid:
29 min.
 Längd:
18025 m
Fordon:
R-142R-142R-36 Redbird
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Ja
Kända problem:
I OpenBVE är det problem med transparens i grafiken som inte fungerar. Det visar sig som blå kanter kring destinationsskyltarna på de R-62-tåg som finns efter linjen.

Detta kan fixas genom att ändra i definitionsfilerna för de grafiska objekten. I katalogen Railway\Object\WestsideA\cars finns filerna r62_1.b3d, r62_3.b3d, r62_4.b3d, r62_5.b3d, r62_7.b3d och r62_9.b3d.

I var och en av dessa filer förekommer ordet Transparent följt av tre siffervärden på 6  rader. Ändra i var och en av dessa filer så att de 4 första Transparent-instruktionerna lyder Transparent 0, 0, 255 och de 2 sista Transparent 255, 0, 0.

Banbeskrivning:
Verklighetens linje 2 på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Brooklyn-linjen (engelsk text)
Allt om West Side-linjen (engelsk text).
Allt om White Plains-linjen(engelsk text)
Spårplan över östra delen av linjen i Brooklyn (röda spår på kartan från Flatbush Avenue norrut till President Street, sedan västerut till Bergen Street)
Spårplan över västra delen av linjen i Brooklyn (röda spår på kartan västerut från Bergen Street till Clark Street och Clark Street Tunnels)
Spårplan över sydligaste delen av linjen på Manhattan (röda spår på kartan från Clark Street Tunnels och Wall Street och norrut till 14th Street)
Spårplan över södra mellersta delen av linjen på Manhattan (röda spår på kartan norrut från 14th Street till Times Square/42nd Street där simuleringen slutar, sedan vidare norrut till 66th Street/Lincoln Center)
Spårplan över norra mellersta delen linjen av linjen på Manhattan (röda spår på kartan från 66th Street/Lincoln Center norrut till 96th Street, därefter svänger linjen österut och sedan norrut till 125th Street)
Spårplan över nordligaste delen linjen av linjen på Manhattan (röda spår på kartan norrut från 125th Street och sedan österut till 3rd Avenue)
Spårplan över delen linjen av linjen i Bronx (röda spår på kartan norrut från 3rd Avenue till 241st Street/Wakefield)
Div:
Tidtabellen i den här versionen av linje 2 för BVE stämmer inte överens med den som gäller i verkligheten. Därför kommer du att vara försenad till de olika stationerna för vilken tider finns i simuleringens tidtabell. Om du håller den verkliga tidtabellen, kommer du att i simuleringen vara sen till de olika stationerna enligt nedanstående tabell:
StationFörsening
Franklin Avenue2--3 min.
Nevins Street5--6 min.
Chambers Street9--11 min.
14th Street9--12 min.
Times Square/42nd Street9--13 min.

Fungerar med OpenBVE.

Ladda hem från:
BVE Station (engelsk text)
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2011-dec-8-

NYCTA linje 7

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje 7 i New York's tunnelbana (Flushing-linjen, f.d. IRT), avsedd att köras med tågtypen R36 Redbird (lokalturen) eller tågtypen R62 (expressturen). Linjen börjar med några underjordiska stationer på Manhattan, men merparten av linjen går ovan jord i Queens. Utrop av alla stationer och anslutande linjer.
Skapare:
Ernie Alston alstoer1@compuserve.com
Travis Alexander talexander@minspring.com
Joe ONeilPhantom909@aol.com
Tur:
7 Express
 Stationer:
21
 Uppehåll:
10
 Körtid:
24 min.
 Längd:
12650 m
Tur:
7 Lokal
 Stationer:
21
 Uppehåll:
20
 Körtid:
29 min.
 Längd:
12650 m
Fordon:
R-36 RedbirdR-62
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Ja
Kända problem:
Ett antal grafiska objekt (tunnelväggar och spår) är inte korrekt placerade, särskilt märks detta vid slutstationen Main Street i lokaltursalternativet. Detta kan snyggas till genom att göra följande ändringar i bandefinitionsfilen NYCT-7Local.csv:
Flytta vägg till vänster så att den ej står på strömskenan
Original:
12175,.freeobj 0;159;1.75;0.0;3.1,.wall 1;-1;1,.wall 0;1;1,.curve -225;0,.back 1,.freeobj 3;21;-0.5;0;0,.freeobj 0;21;-0.5;0;0,.railtype 0;8,.railtype 1;9,.railtype 3;9,.ground 1, 12200,.curve 0;0,.freeobj 3;21;-0.5;0;0,.freeobj 0;21;-0.5;0;0,
12225,.freeobj 3;21;-0.5;0;0,.freeobj 0;21;-0.5;0;0,.railtype 1;8,.railtype 3;2,.railtype 0;2,.signal 3;;1.65;3.5,

Rättad:
12175,.freeobj 0;159;1.75;0.0;3.1,.wall 1;-1;1,.wall 0;1;1,.curve -225;0,.back 1,.freeobj 3;21;-0.5;0;0,.freeobj 0;21;-0.65;0;0,.railtype 0;8,.railtype 1;9,.railtype 3;9,.ground 1,
12200,.curve 0;0,.freeobj 3;21;-0.5;0;0,.freeobj 0;21;-0.65;0;0, 12225,.freeobj 3;21;-0.5;0;0,.freeobj 0;21;-0.65;0;0,.railtype 1;8,.railtype 3;2,.railtype 0;2,.signal 3;;1.65;3.5,

Ta bort vägg som står över spår till vänster, rätta till parallellspår till vänster

Original:
12250,.railend 5;-4.000000;0.000000;0,.railstart 7;0.000000;0.000000;9,.railtype 7;9,.wallend 0,.wall 7;1;1,.curve -120;0,.freeobj 1;21;3.5;0;0,.freeobj 0;21;-0.5;0;0,
12275,.railtype 1;8,.railtype 3;8,.railtype 0;2,.rail 3;-2.000000;0.000000;8,.rail 1;-6.000000;0.000000;8,.rail 7;2.000000;0.000000;9,.curve 120;0,.freeobj 1;21;3.5;0;0,

Rättad:
12250,.railend 5;-4.000000;0.000000;0,.railstart 7;0.000000;0.000000;9,.railtype 7;9,.wallend 0,.wall 7;1;1,.curve -120;0,.freeobj 1;21;3.5;0;0,.freeobj 6;21;-0.5;0;0,.railend 3;-4.000000;0.000000;8,.railstart 6;-4.010000;0.000000;8,
12275,.railtype 1;8,.railstart 3;-2.000000;0.000000;8,.railtype 0;2,.rail 1;-6.000000;0.000000;8,.rail 7;2.000000;0.000000;9,.curve 120;0,.freeobj 1;21;3.5;0;0,.railend 6;-2.040000;0.000000;8,

Flytta vägg till vänster så att ingen lucka uppstår, lägg till saknad strömskena
Original:
12300,.railend 3;0.000000;0.000000;8,.rail 1;-4.000000;0.000000;8,.rail 7;4.000000;0.000000;9,.curve 0;0,.freeobj 1;21;3.5;0;0,.freeobj 7;21;-0.5;0;0,.pitch 0,
12325,.freeobj 1;21;3.5;0;0,.freeobj 7;21;-0.5;0;0, 12350,.railstart 2;0.000000;0.000000;0,.railtype 2;2,.freeobj 1;21;3.5;0;0,.signal 5;;2.10;3.5,

Rättad:
12300,.railend 3;0.000000;0.000000;8,.rail 1;-4.000000;0.000000;8,.rail 7;4.000000;0.000000;9,.curve 0;0,.freeobj 1;21;3.4;0;0,.freeobj 7;21;-0.5;0;0,.pitch 0,.railtype 0;8,
12325,.freeobj 1;21;3.4;0;0,.freeobj 7;21;-0.5;0;0, 12350,.railstart 2;0.000000;0.000000;0,.railtype 2;2,.freeobj 1;21;3.4;0;0,.signal 5;;2.10;3.5,

Vägg vid plattformskant flyttas till vänster
Original:
12499,.freeobj 7;170;-1.0;0;0,.freeobj 0;170;-1.0;0;0,

Rättad:
12499,.freeobj 7;170;-1.0;0;0,.freeobj 0;170;-1.5;0;-30,


I expresstursalternativet kan man nöja sig med följande ändring i bandefinitionsfilen NYCT-7EXP.csv:
Vägg vid plattformskant flyttas till vänster
Original:
12499,.freeobj 7;170;-1.0;0;0,.freeobj 0;170;-1.0;0;0,

Rättad:
12499,.freeobj 7;170;-1.0;0;0,.freeobj 0;170;-1.5;0;-30,

Banbeskrivning:
Verklighetens linje 7 på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Flushing-linjen (engelsk text).
Spårplan över Manhattan-delen av linjen (violetta spår på kartan)
Spårplan över västra delen av linjen i Queens (violetta spår på kartan)
Spårplan över östra delen linjen av linjen i Queens (violetta spår på kartan)
Div:
Fungerar med OpenBVE.
Ladda hem från:
BVE Station
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-

NYCTA linje A

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje A i New York's tunnelbana (8th Avenue-linjen och Fulton Street-linjen, båda f.d. IND), avsedd att köras med tågtypen R44. Den simulerade linjen börjar på 207th Street längst norrut på Manhattan och går till Ozone Park/Lefferts Boulevard i Queens. Dessutom ingår en simulering av Lefferts Boulevard Shuttle. Denna skyttellinje går från Euclid Avenue i Brooklyn till Ozone Park/Lefferts Boulevard i Queens. Skyttellinjen går enbart nattetid, dagtid trafikeras sträckan av ordinarie tåg på linje A. Detaljerad linje, både stationer och bana! Mjuka kurvor och realistiska växlar, samt utrop av alla stationer och anslutningar.
Skapare:
The NYCTBA Team
Tur:
A dagtid
 Stationer:
52
 Uppehåll:
29
 Körtid:
70 min.
 Längd:
37990 m
Tur:
Lefferts Blvd Shuttle
 Stationer:
8
 Uppehåll:
7
 Körtid:
11 min.
 Längd:
4213 m
Fordon:
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Ja
Kända problem:
Vid infarten till slutstationen Ozone Park/Lefferts Boulevard passar spåren vid ett par växlar inte ihop. Detta kan åtgärdas genom att ändra följande rader i bandefinitionesfilen NYCT-ALefShut (2010).csv:

Orginal:
45775,.railtype 0;40,.railtype 2;0,.railtype 4;0,.railstart 5;0.000000;0.000000;0,.freeobj 4;736;0;0;0,.freeobj 0;713;0;0;0,.freeobj 0;737;0;0;0,,,,
Rättad:
45775,.railtype 0;40,.railtype 2;0,.rail 4;4.07;0;0,.railstart 5;0.000000;0.000000;0,.freeobj 4;736;0;0;0,.freeobj 0;713;0;0;0,.freeobj 0;737;0;0;0,,,,

Orginal:
45800,.turn -0.16,.railtype 0;40,.railtype 1;0,.rail 2;4.000000;0.000000;7,.dike 2;1;3,.dikeend 4,.freeobj 5;738;0;0;0,.freeobj 4;737;0;0;180,.freeobj 5;736;0;0;0,,
Rättad:
45800,.turn -0.16,.railtype 0;40,.railtype 1;0,.rail 2;4.000000;0.000000;0,.rail 4;4.1;0;7,.dike 2;1;3,.dikeend 4,.freeobj 5;738;0;0;0,.freeobj 5;737;4.05;0;180,.freeobj 5;736;0;0;0,,

Orginal:
45825,.turn 0.16,.railend 4;8.000000;0.000000;0,.railtype 0;6,.rail 1;0.000000;0.000000;0,.rail 2;8.000000;0.000000;7,.rail 5;4.000000;0.000000;0,.rail 9;4.000000;-6.000000;0,.dike 0;-1;3,.dikeend 1,.freeobj 1;735;0;0;179.8,,
Rättad:
45825,.turn 0.16,.railend 4;8.300000;0.000000;0,.railtype 0;6,.rail 1;0.000000;0.000000;0,.rail 2;8.200000;0.000000;7,.rail 5;4.000000;0.000000;0,.rail 9;4.000000;-6.000000;0,.dike 0;-1;3,.dikeend 1,.freeobj 1;735;0;0;179.8,,

Banbeskrivning:
Verklighetens linje A på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om 8th Avenue linjen (engelsk text)
Allt om Fulton Street-linjen (engelsk text).
Spårplan över den nordligaste delen av linjen på Manhattan (blå spår på kartan från 207th Street söderut till 125th Street)
Spårplan över norra mellersta delen av linjen på Manhattan (blå spår på kartan från 125th Street söderut till 59th Street/Columbus Circle)
Spårplan över södra mellersta delen av linjen på Manhattan (blå spår på kartan från 59th Street/Columbus Circle söderut till 14th Street/8th Avenue och vidare)
Spårplan över den sydligaste delen av linjen på Manhattan (blå spår på kartan från 14th Street/8th Avenue söderut till Chambers Street och vidare österut till Fulton Street Tunnels)
Spårplan över den västra delen av linjen i Brooklyn (blå spår på kartan från Fulton Street Tunnels österut till Clinton/Washington Avenues)
Spårplan över mellersta delen av linjen i Brooklyn (blå spår på kartan från Clinton-Washington Avenues österut till Kingston-Throop Avenue och vidare)
Spårplan över östra delen av linjen i Brooklyn (blå spår på kartan från Kingston-Throop Avenue österut till 88th Street/Boyd Avenue)
Spårplan över linjen i Queens (blå spår på kartan från 88th Street/Boyd Avenue österut till Lefferts Boulevard)
Div:
Turen A dagtid fungerar inte med OpenBVE.
Ladda hem från:
BVE Station
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-1-

NYCTA linje B

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje B i New York's tunnelbana (del av 6th Avenue-linjen, del av Queens Boulevard-linjen, del av 8th Avenue-linjen samt Concourse-linjen, alla f.d. IND), avsedd att köras med tågtypen R68. Linjen går i sin helhet under jord och börjar på 34th Street. Välj mellan den vanliga sträckningen inom Manhattan till 145th Street eller en högtrafiksträckning som går vidare till Bedford Park i Bronx. Utrop av stationer och anslutande linjer på linjen som slutar vid 145th Street. Generiska stationer, inga detaljer efter banan och på stationerna.
Skapare:
Travis Alexander talexander@minspring.com
Joe ONeilPhantom909@aol.com
Tony tonywalnuts@msn.com
Tur:
Högtrafik
 Stationer:
25
 Uppehåll:
24
 Körtid:
36 min.
 Längd:
13500 m
Tur:
Normal
 Stationer:
15
 Uppehåll:
14
 Körtid:
15 min.
 Längd:
10500 m
Fordon:
R-68A
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Inga
Banbeskrivning:
Verklighetens linje B på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om 6th Avenue-linjen (engelsk text).
Allt om Queens Boulevard-linjen (engelsk text).
Allt om 8th Avenue-linjen (engelsk text).
Allt om Concourse-linjen (engelsk text).
Spårplan över sydligaste delen av linjen på Manhattan (orange spår på kartan norrut från 34th Street som svänger västerut efter Rockefeller Center och därefter blå spår norrut från 59th Street/Columbus Circle)
Spårplan över mellersta delen av linjen på Manhattan (blå spår på kartan)
Spårplan över nordligaste delen av linjen på Manhattan samt högtrafiklinjen upp till Bronx (linjens sträckning på kartan stämmer ej, utan vad som gäller är blå spår på kartan upp till 145th Street där linjen normalt slutar, samt därifrån blå spår upp till Bedford Park för högtrafiksträckningen av linjen)
Div:
Den linjesträckning som simuleras för linje B är inte den nu gällande, utan som den gick mellan sommaren 2001 och vintern 2003-2004.
Ladda hem från:
Linjen distribuerades tidigare på den sedan länge nedlagda webbplatsen www.nyctba.com. Samma grupp av personer har skapat en ny version av linje B
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-

NYCTA linje B

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje B i New York's tunnelbana (del av 6th Avenue-linjen, del av Queens Boulevard-linjen, del av 8th Avenue-linjen samt Concourse-linjen, alla f.d. IND), avsedd att köras med tågtypen R68. Linjen går i sin helhet under jord och denna högtrafiktur börjar på Beford Park Boulevard i Bronx (normaltrafikturer börjar annars på 145th StreetManhattan) och går till Grand StreetManhattan, där denna simulering slutar. I verkligheten fortsätter linjen till Brighton Beach i Brooklyn. Detaljerad linje, både stationer och bana. Mjuka kurvor och realistiska växlar, samt utrop av alla stationer och anslutningar.
Skapare:
The NYCTBA Team
Tur:
Högtrafik
 Stationer:
28
 Uppehåll:
27
 Körtid:
46 min.
 Längd:
22204 m
Fordon:
R-68A
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Det grafiska objektet för en medväxel vid utfarten från 59th Street/Columbus Circle visar växeln i fel läge.
Banbeskrivning:
Verklighetens linje B på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Concourse-linjen (engelsk text).
Allt om 8th Avenue-linjen (engelsk text).
Allt om Queens Boulevard-linjen (engelsk text).
Allt om 6th Avenue-linjen (engelsk text).
Spårplan över linjen i Bronx och nordligaste delen av linjen på Manhattan (det mittersta blå spåret på kartan på Bedford Park Boulevard, därefter det västliga blå spåret på kartan söderut till 145th Street, och söder om den stationen över till det västligaste blå spåret på kartan och vidare söderut till 125th Street, där det är det västligaste blå spåret, och vidare söderut)
Spårplan över norra mellersta delen av linjen på Manhattan (västligaste blå spåret från 125th Street och söderut på kartan, från 103rd Street det västra streckade blå spåret på kartan söderut till 59th Street/Columbus Circle där det är det västligaste blå spåret på kartan)
Spårplan över södra mellersta delen av linjen på Manhattan (det västligaste blå spåret på kartan vid 59th Street/Columbus Circle, därifrån söderut på de orange spår på kartan som svänger österut till 7th Avenue och därefter svänger söderut till västligaste spåret vid 47th-50th Streets/Rockefeller Center, vidare orange spår på kartan söderut till andra spåret från vänster vid 42nd Street/6th Avenue, därefter från 34th Street grå spår på kartan söderut)
Spårplan över sydligaste delen av linjen på Manhattan (grå spår på kartan från vid 14th Street och söderut till West 4th Street/Washington Square där svart streckat spår på kartan fortsätter söderut och svart spår på kartan österut till Broadway-Lafayette, sydliga svarta spåret, därefter vidare söderut till Grand Street där den simuleringen slutar, i verkligheten fortsätter linjen mot sydost, ut på Manhattan Bridge och vidare i Brooklyn till Brighton Beach)
Div:
Denna linje använder grafiska objekt från linjerna NYCTA A, NYCTA C och NYCTA D som alltså måste installeras innan denna linje kan användas.
Ladda hem från:
BVE Station
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-

NYCTA linje C

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje C i New York's tunnelbana (8th Avenue-linjen och Fulton Street-linjen, båda f.d. IND), avsedd att köras med tågtypen R32 Brightliner. Den simulerade linjen börjar på ett uppställningsspår på depån på 174th Street på norra Manhattan och går i trafik från stationen på 168th StreetManhattan till Euclid Avenue i Brooklyn. Detaljerad linje, både stationer och bana. Mjuka kurvor och realistiska växlar, samt utrop av alla stationer och anslutningar.
Skapare:
The NYCTBA Team
Tur:
Normal
 Stationer:
40
 Uppehåll:
41
 Körtid:
67 min.
 Längd:
31110 m
Fordon:
R-32 Brightliner
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Den här simuleringen kräver att NYCTA linje R är installerad, eftersom den använder grafiska objekt från den simuleringen. Detta nämns emellertid inte på nerladdningssidan för simuleringen.

En motväxel vid utfarten från stationen 59th Street/Columbus Circle ser ut att ligga i avvikande läge, medan tåget ändå fortsätter rakt fram. Detta kan korrigeras genom att byta grafiskt objekt för växeln i bandefinitionsfilen NYCT-C.rw:

Original:
20800@railtype(2,0)@railtype(3,0)@railtype(0,0)@railtype(1,0)@railstart(4,-8,0,0)@railstart(5,0,0,0)@railstart(6,-16,0,0)@railstart(7,-24,0,0)@wall(2,-1,1)@wall(0,1,1)@wall(1,-1,1)@freeobj(2,1406,0,0,0)@freeobj(3,788,0,0,0)@freeobj(3,1413,0,0,0)@freeobj(0,788,0,0,0)@freeobj(0,1413,0,0,0)@freeobj(1,1406,0,0,0)@freeobj(3,771,0,0,0)@freeobj(0,771,0,0,0)@freeobj(2,770,0,0,0)@freeobj(1,770,0,0,0)

Rättad:
20800@railtype(2,0)@railtype(3,0)@railtype(0,0)@railtype(1,0)@railstart(4,-8,0,0)@railstart(5,0,0,0)@railstart(6,-16,0,0)@railstart(7,-24,0,0)@wall(2,-1,1)@wall(0,1,1)@wall(1,-1,1)@freeobj(2,1406,0,0,0)@freeobj(3,788,0,0,0)@freeobj(3,1413,0,0,0)@freeobj(0,788,0,0,0)@freeobj(0,1407,0,0,0)@freeobj(1,1406,0,0,0)@freeobj(3,771,0,0,0)@freeobj(0,771,0,0,0)@freeobj(2,770,0,0,0)@freeobj(1,770,0,0,0)

Banbeskrivning:
Verklighetens linje C på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om 8th Avenue linjen (engelsk text)
Allt om Fulton Street-linjen (engelsk text).
Spårplan över den nordligaste delen av linjen på Manhattan (andra svarta spåret från höger på kartan vid 174th Street Yard och söderut till orange spår vid 168th Street/Washington Heights, därefter orange spår söderut till 145th Street, därefter det västligaste blå spåret söderut till 125th Street)
Spårplan över norra mellersta delen av linjen på Manhattan (blå spår på kartan från 125th Street söderut till söder om 110th Street, från 103th Street streckat blått spår söderut till 59th Street/Columbus Circle)
Spårplan över södra mellersta delen av linjen på Manhattan (blå spår på kartan från 59th Street/Columbus Circle söderut till 14th Street/8th Avenue och vidare)
Spårplan över den sydligaste delen av linjen på Manhattan (blå spår på kartan från 14th Street/8th Avenue söderut till Canal Street, därefter över till det blå spår på kartan som är längst västerut på Chambers Street och vidare österut till Fulton Street Tunnels)
Spårplan över den västra delen av linjen i Brooklyn (blå spår på kartan från Fulton Street Tunnels österut till Hoyt-Shermerhorn Streets, därefter över till det blå spår på kartan som är längst söderut vid Lafayette Avenue, därefter vidare österut till Clinton/Washington Avenues)
Spårplan över mellersta delen av linjen i Brooklyn (blå spår på kartan från Clinton-Washington Avenues österut till Kingston-Throop Avenue och vidare)
Spårplan över östra delen av linjen i Brooklyn (blå spår på kartan från Kingston-Throop Avenue österut till spåret längst söderut på Euclid Avenue, därefter till det södra svarta spåret på kartan mot Pitkin Avenue Yard och över till det norra spåret mot Pitkin Avenue Yard där ett stoppläge för vändning finns innan nästa krysspår på kartan)
Div:
Kräver linjerna NYCTA linje A och NYCTA linje R installerade.
Ladda hem från:
BVE Station
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-

NYCTA linje D

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje D i New York's tunnelbana (del av 6th Avenue-linjen, del av Queens Boulevard-linjen, del av 8th Avenue-linjen samt Concourse-linjen, alla f.d. IND), avsedd att köras med tågtypen R68. Linjen går i sin helhet under jord och börjar på 34th Street och går till 205th Street i Bronx. Efter denna station körs tåget till ett uppställningsspår. Utrop av alla stationer och anslutande linjer. Linjen finns i 2 versioner: Den första går på expresspåren på 8th Avenue-linjen väster om Central Park och hoppar över ett antal stationer där. Den andra är en eftermiddagstur som går express både väster om Central Park och i Bronx. Generiska stationer, inga detaljer efter banan och på stationerna.
Skapare:
Travis Alexander talexander@minspring.com
Joe ONeilPhantom909@aol.com
Tony tonywalnuts@msn.com
Mike dispatcher484@yahoo.com
Tur:
Dag
 Stationer:
26
 Uppehåll:
18
 Körtid:
24 min.
 Längd:
19220 m
Tur:
Eftermiddag
 Stationer:
26
 Uppehåll:
12
 Körtid:
29 min.
 Längd:
19220 m
Fordon:
R-68A
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
I bandefinitionen finns några fel.
Banbeskrivning:
Verklighetens linje D på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om 6th Avenue-linjen (engelsk text).
Allt om Queens Boulevard-linjen (engelsk text).
Allt om 8th Avenue-linjen (engelsk text).
Allt om Concourse-linjen (engelsk text).
Spårplan över sydligaste delen av linjen på Manhattan (orange spår på kartan norrut från 34th Street som svänger västerut efter Rockefeller Center och därefter blå spår norrut från 59th Street/Columbus Circle)
Spårplan över mellersta delen av linjen på Manhattan (blå spår på kartan)
Spårplan över nordligaste delen av linjen på Manhattan samt högtrafiklinjen upp till Bronx (linjens sträckning på kartan stämmer ej, utan vad som gäller är blå spår på kartan upp till 145th Street där linjen normalt slutar, samt därifrån blå spår upp till Bedford Park för högtrafiksträckningen av linjen)
Div:
Den linjesträckning som simuleras för linje D är inte den nu gällande, utan som den gick mellan sommaren 2001 och vintern 2003-2004.
Ladda hem från:
Linjen distribuerades tidigare på den sedan länge nedlagda webbplatsen www.nyctba.com. Samma grupp av personer har skapat en ny version av linje D
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-

NYCTA linje D

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje D i New York's tunnelbana (del av 6th Avenue-linjen, del av Queens Boulevard-linjen, del av 8th Avenue-linjen samt Concourse-linjen, alla f.d. IND), avsedd att köras med tågtypen R68. Linjen går i sin helhet under jord och börjar på ett uppställningsspår vid Norwood/205th Street i Bronx och går till Grand StreetManhattan, där denna simulering slutar. I verkligheten fortsätter linjen till Coney Island i Brooklyn. Detaljerad linje, både stationer och bana. Mjuka kurvor och realistiska växlar, samt utrop av alla stationer och anslutningar.
Skapare:
The NYCTBA Team
Tur:
D
 Stationer:
29
 Uppehåll:
21
 Körtid:
43 min.
 Längd:
23571 m
Fordon:
R-68A
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Inga
Banbeskrivning:
Verklighetens linje D på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Concourse-linjen (engelsk text)
Allt om 8th Avenue-linjen (engelsk text).
Allt om Queens Boulevard-linjen (engelsk text).
Allt om 6th Avenue-linjen (engelsk text).
Spårplan över linjen i Bronx och nordligaste delen av linjen på Manhattan (orange spår på kartan från norra uppställningsspåret öster om 205th Street till Bedford Park Boulevard, därefter blå spår på kartan söderut till 125th Street, där det är andra blå spåret från vänster, och vidare söderut)
Spårplan över norra mellersta delen av linjen på Manhattan (andra blå spåret från vänster på 125th Street och söderut på kartan, från 103rd Street den östra streckade blå linjen på kartan söderut, vid 59th Street/Columbus Circle andra blå spåret från vänster)
Spårplan över södra mellersta delen av linjen på Manhattan (andra blå spåret från vänster vid 59th Street/Columbus Circle, därifrån söderut på de orange spår på kartan som svänger österut till 7th Avenue och därefter svänger söderut till västligaste spåret vid 47th-50th Streets/Rockefeller Center, vidare orange spår på kartan söderut till andra spåret från vänster vid 42nd Street/6th Avenue, därefter från 34th Street grå spår på kartan söderut)
Spårplan över sydligaste delen av linjen på Manhattan (grå spår på kartan från vid 14th Street och söderut till West 4th Street/Washington Square där svart streckat spår på kartan fortsätter söderut och svart spår på kartan österut till Broadway-Lafayette, sydliga svarta spåret, därefter vidare söderut till Grand Street där den simuleringen slutar, i verkligheten fortsätter linjen mot sydost, ut på Manhattan Bridge och vidare i Brooklyn till Coney Island)
Div:
Denna linje använder grafiska objekt från linjen NYCTA A som alltså måste installeras innan denna linje kan användas.
Ladda hem från:
BVE Station
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-

NYCTA linje E

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje E i New York's tunnelbana (Queens Boulevard-linjen samt del av 8th Avenue-linjen, båda f.d. IND), avsedd att köras med tågtypen R32 Brightliner. Linjen går i sin helhet under jord från Jamaica Center till Chambers Street/WTC. Många signaler, skyltar efter linjen och olika stationstyper. Utrop av stationer och anslutningar till andra linjer.
Skapare:
Tony C. ETERNITYTNT1@aol.com
Joe ONeilPhantom909@aol.com
Robert Marrero r36_9346@hotmail.com
Marcus D. DABKBALLA5865@verizon.net
Tur:
Mot Manhattan
 Stationer:
28
 Uppehåll:
19
 Körtid:
40 min.
 Längd:
24750 m
Fordon:
R-32 Brightliner
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Ja
Kända problem:
Ett fel finns i bandefinitionsfilen NYCT-E.csv. På webbplatsen BVE Station finns en beskrivning (på engelska) av hur detta fixas. En rad i bandefinitionsfilen ska redigeras enligt följande:

Original:
.folder r32;R32 Train (Brightliner),

Rättad:
.folder r32,


Om banan ska användas med BVE 4, behöver 2 filer kopieras från BVE 4 underkatalog Railway\Object\UchiboX till underkatalogen Railway\Object:
Banbeskrivning:
Verklighetens linje E på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Queens Boulevard-linjen (engelsk text).
Allt om 8th Avenue-linjen (engelsk text).
Spårplan över östra delen av linjen i Queens (blå spår på kartan från Jamaica Center/Parsons Archer och västerut genom Union Turnpike/Kew Gardens)
Spårplan över mellersta delen av linjen i Queens (blå spår på kartan från Union Turnpike/Kew Gardens och västerut till Elmhurst Avenue)
Spårplan över västra delen av linjen i Queens (blå spår på kartan från Roosevelt Avenue/Jackson Heights och västerut till23rd Street/Ely Avenue)
Spårplan över norra delen av linjen på Manhattan (blå spår på kartan västerut från Lexington Avenue och som svänger söderut vid 50th Street och därefter fortsätter söderut)
Spårplan över södra delen av linjen på Manhattan (blå spår på kartan söderut från 14th Street/8th Avenue till spåren som slutar vid Chambers Street/WTC).
Div:
Ladda hem från:
BVE Station
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-

NYCTA linje E

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje E i New York's tunnelbana (del av 8th Avenue-linjen samt Queens Boulevard-linjen, båda f.d. IND), avsedd att köras med tågtypen R32 Brightliner. Linjen går i sin helhet under jord från Chambers Street/WTC till Jamaica Center. Utrop av stationer och anslutningar till andra linjer. Generiska stationer, inga detaljer efter banan och på stationerna.
Skapare:
Tony C. ETERNITYTNT1@aol.com
Travis Alexander talexander@minspring.com
Tony tonywalnuts@msn.com
Marcus D. DABKBALLA5865@verizon.net
Tur:
Mot Queens
 Stationer:
28
 Uppehåll:
19
 Körtid:
48 min.
 Längd:
24750 m
Fordon:
R-32 Brightliner
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Inga
Banbeskrivning:
Verklighetens linje E på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om 8th Avenue-linjen (engelsk text).
Allt om Queens Boulevard-linjen (engelsk text).
Spårplan över hela sträckan (linjens sträckning stämmer ej på denna gamla karta, men själva spåren borde göra det)
Spårplan över södra delen av linjen på Manhattan (blå spår på kartan norrut från spåren som börjar vid Chambers Street/WTC till 14th Street/8th Avenue)
Spårplan över norra delen av linjen på Manhattan (blå spår på kartan norrut från 14th Street/8th Avenue som svänger österut efter 50th Street och passerar Lexington Avenue och fortsätter österut)
Spårplan över västra delen av linjen i Queens (blå spår på kartan från 23rd Street/Ely Avenue och österut till Roosevelt Avenue/Jackson Heights)
Spårplan över mellersta delen av linjen i Queens (blå spår på kartan från Elmhurst Avenue och österut till Union Turnpike/Kew Gardens och vidare österut)
Spårplan över östra delen av linjen i Queens (blå spår på kartan från Union Turnpike/Kew Gardens och österut till Jamaica Center/Parsons Archer)
Div:
Den här banan producerades, såvitt känt, före de tragiska händelserna 11 september 2001.
Ladda hem från:
Linjen distribuerades tidigare på den sedan länge nedlagda webbplatsen www.nyctba.com.
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-

NYCTA linje F

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje F i New York's tunnelbana (Culver-linjen, del av Brooklyn/Queens Crosstown-linjen, 6th Avenue-linjen, samt del av Queens Boulevard-linjen, alla utom Culver-linjen f.d. IND, Culver-linjen f.d. BMT), avsedd att köras med tågtypen R46. P.g.a. omfattande ombyggnader börjar linjen inte vid Stillwell Avenue utan vid Avenue X. Linjen slutar vid 179th Street/Jamaica och tåget körs därefter till ett uppställningsspår på den lägre nivån bortom slutstationen. Inga landskapsdetaljer vid sidan av linjen där den går ovan jord. Merparten av linjen går dock under jord. Utrop av stationer och anslutningar till andra linjer. Generiska stationer, inga detaljer efter banan och på stationerna.
Skapare:
Joe ONeilPhantom909@aol.com
Tony tonywalnuts@msn.com
Tur:
Mot Queens
 Stationer:
49
 Uppehåll:
43
 Körtid:
76 min.
 Längd:
44380 m
Fordon:
R-46
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
None
Banbeskrivning:
Verklighetens linje F på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Culver-linjen (engelsk text).
Allt om Brooklyn/Queens Crosstown-linjen (engelsk text).
Allt om 6th Avenue-linjen (engelsk text).
Allt om Queens Boulevard-linjen (engelsk text).
Spårplan över södra delen av linjen i Brooklyn (orange spår på kartan norrut från Avenue X till Church Avenue)
Spårplan över mellersta delen av linjen i Brooklyn (orange spår på kartan norrut från Church Avenue till Bergen Street)
Spårplan över norra delen av linjen i Brooklyn (bruna spår på kartan från Bergen Street och mot nordväst till York Street och Rutgers Street Tunnels)
Spårplan över södra delen av linjen på Manhattan (bruna spår på kartan från Rutgers Street Tunnels och East Broadway norrut, västerut och norrut till 14th Street/6th Avenue)
Spårplan över norra delen av linjen på Manhattan (orange spår på kartan norrut från 14th Street/8th Avenue och därefter österut till Roosevelt Island)
Spårplan över västra delen av linjen i Queens(orange spår på kartan från 63rd Street Tunnels och 21st Street/Queensbridge österut till 36th Street, därefter blå spår österut till Roosevelt Avenue/Jackson Heights)
Spårplan över mellersta delen av linjen i Queens (blå spår på kartan från Elmhurst Avenue och österut till 71 Continental Avenue, från 75 Avenue orange spår till Union Turnpike/Kew Gardens och vidare österut)
Spårplan över östra delen av linjen i Queens (orange spår på kartan från Union Turnpike/Kew Gardens och nordost till 179th Street/Jamaica och sist svarta uppställningsspår)
Div:
Den linjesträckning som simuleras för linje F är inte den nu gällande, utan som den gick mellan hösten 2002 och våren 2004 under ombyggnaden av stationen Stillwell Avenue
Ladda hem från:
Linjen distribuerades tidigare på den sedan länge nedlagda webbplatsen www.nyctba.com. Den kan tills vidare laddas hem från denna webbplats.
På denna webbplats att ladda hem:
Bana, Installationsanvisning
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-

NYCTA linje G

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje G i New York's tunnelbana (del av Brooklyn/Queens Crosstown-linjen samt del av Queens Boulevard-linjen, båda f.d. IND). Linjen startar på ett uppställningsspår före Smith/9th Street. Välj mellan en högtrafiktur till Court Square med tunneltågtypen R32 Brightliner eller 2 lokalturer hela linjen till 71 Avenue och ett uppställningsspår bortom den stationen med tunneltågtypen R46. Skaparna av linjen har ansträngt sig för att få signalbilderna att likna dem i verkligheten. Generiska stationer, få detaljer efter banan och på stationerna.
Skapare:
Travis Alexander talexander@minspring.com
Joe ONeilPhantom909@aol.com
Robert Marrero r36_9346@hotmail.com
Oren H oren@orenstransitpage.com
Tur:
Lokal
 Stationer:
29
 Uppehåll:
30
 Körtid:
30 min.
 Längd:
25600 m
Tur:
Lokal OPTO
 Stationer:
29
 Uppehåll:
30
 Körtid:
30 min.
 Längd:
25600 m
Tur:
Högtrafik
 Stationer:
16
 Uppehåll:
16
 Körtid:
16 min.
 Längd:
13500 m
Fordon:
R-32 BrightlinerR-46
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Ja
Kända problem:
Om banan ska användas med BVE 4, behöver 2 filer kopieras från BVE 4 underkatalog Railway\Object\UchiboX till underkatalogen Railway\Object:
Banbeskrivning:
Verklighetens linje G på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Brooklyn/Queens Crosstown-linjen (engelsk text).
Allt om Queens Boulevard-linjen (engelsk text).
Spårplan över södra delen av linjen i Brooklyn (det södra svarta spåret vid 4th Avenue och därefter orange spår västerut till Smith/9th Street och sedan norrut till Bergen Street)
Spårplan över mellersta delen av linjen i Brooklyn (bruna spår på kartan från Bergen Street som svänger österut och sedan nordost och norrut till Flushing Avenue)
Spårplan över norra delen av linjen i Brooklyn (gröna spår på kartan från Flushing Avenue och norrut till Greenpoint Avenue och vidare norrut)
Spårplan över västra delen av linjen i Queens (gröna spår på kartan från Greenpoint Avenue och norrut till Court Square där högtrafikturen slutar, annars vidare norrut till Queens Plaza, därifrån gula spår norrut och österut till Roosevelt Avenue/Jackson Heights)
Spårplan över östra delen av linjen i Queens (gröna spår på kartan från Elmhurst Avenue och österut till 71 Continental Avenue/Forest Hills och öster om stationen svarta uppställningsspår)
Div:
Denna linje använder grafiska objekt från linjen NYCTA E som alltså måste installeras innan denna linje kan användas.

Den linjesträckning som simuleras för linje G är inte den nu gällande, utan som den gick mellan 16 december 2001 fram till den 5 juli 2009, då linjen i Brooklyn förlängdes fram till Church Avenue med anledningen av ombyggnaden av Culver Viaduct.

Alternativet Lokal OPTO innebär att ett kort tåg, 4 vagnar, är bemannat med enbart en förare. I övriga fall bemannas tågen med en förare och en konduktör.

Ladda hem från:
BVE Station
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-

NYCTA linje G

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje G i New York's tunnelbana (del av Brooklyn/Queens Crosstown-linjen samt del av Queens Boulevard-linjen, båda f.d. IND) för tunneltågtypen R46. Linjen börjar på stationen Court Square i Queens och går till Smith/9th Street i Brooklyn (utan att passera Manhattan). Välj mellan en lokaltur eller en expresstur. Detaljerad linje, både stationer och bana. Mjuka kurvor och realistiska växlar, samt utrop av alla stationer och anslutningar.
Skapare:
Kevin kevin@digitechnix.com
Tur:
Express
 Stationer:
16
 Uppehåll:
9
 Körtid:
21 min.
 Längd:
12373 m
Tur:
Lokal
 Stationer:
16
 Uppehåll:
15
 Körtid:
23 min.
 Längd:
12373 m
Fordon:
R-46
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Ja
Kända problem:
Ett grafiskt objekt saknas och ger i BVE 2 ett felmeddelande, i BVE 4 tre felmeddelanden, när simuleringen startas. Ignorera felmeddelandena och fortsätt.
Om banan ska användas med BVE 4, behöver 2 filer kopieras från BVE 4 underkatalog Railway\Object\UchiboX till underkatalogen Railway\Object:
Banbeskrivning:
Verklighetens linje G på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Brooklyn/Queens Crosstown-linjen (engelsk text).
Allt om Queens Boulevard-linjen (engelsk text).
Spårplan över delen av linjen i Queens (gröna spår på kartan från Court Square söderut till Nassau Avenue och vidare)
Spårplan över norra delen av linjen i Brooklyn (gröna spår på kartan från Nassau Avenue och söderut till Classon Avenue och vidare)
Spårplan över mellersta delen av linjen i Brooklyn (bruna spår på kartan från Classon Avenue och sydväst till Hoyt-Schermerhorn Streets och som sedan svänger söderut till Bergen Street)
Spårplan över södra delen av linjen i Brooklyn (det västra orange spåret vid Bergen Street och vidare söderut till Smith/9th Street)
Div:
Denna linje använder grafiska objekt från linjerna NYCTA A, NYCTA B och NYCTA D som alltså måste installeras innan denna linje kan användas.

Den linjesträckning som simuleras för linje G är inte den nu gällande, utan som den gick mellan 16 december 2001 fram till den 5 juli 2009, då linjen i Brooklyn förlängdes fram till Church Avenue med anledningen av ombyggnaden av Culver Viaduct.

Ladda hem från:
BVE Station
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-

NYCTA linje L

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje L i New York's tunnelbana (Canarsie-linjen, f.d. BMT), avsedd att köras med tågtypen R143. Linjen går från Rockaway Parkway i Brooklyn till 8th AvenueManhattan. Utrop av stationer och anslutande linjer. Fina landskapsdetaljer utomhus. Skaparna av linjen har ansträngt sig för att få signalbilderna att likna dem i verkligheten. Få detaljer efter banan och på stationerna.
Skapare:
Travis Alexander talexander@minspring.com
Joe ONeilPhantom909@aol.com
Robert Marrero r36_9346@hotmail.com
Oren H oren@orenstransitpage.com
Tur:
Mot Manhattan
 Stationer:
24
 Uppehåll:
23
 Körtid:
37 min.
 Längd:
16500 m
Fordon:
R-143
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Ja
Kända problem:
De grafiska objekten för R143-tunneltåg visas inte korrekt.
Banbeskrivning:
Verklighetens linje L på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Canarsie-linjen (engelsk text).
Spårplan över södra delen av linjen i Brooklyn (grå spår på kartan från Rockaway Park och nordväst till Livonia Avenue och vidare)
Spårplan över norra delen av linjen i Brooklyn (grå spår på kartan från Livonia Avenue och norrut till Wilson Avenue därefter västerut till Bedford Avenue och vidare till 14th Street Tunnels)
Spårplan över linjen på Manhattan (grå spår på kartan från 1st Avenue och västerut till 14th Street/8th Avenue)
Div:
Denna linje använder grafiska objekt från linjen NYCTA E som alltså måste installeras innan denna linje kan användas.
Ladda hem från:
BVE Station
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt.
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-

NYCTA linje N

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje N i New York's tunnelbana (Sea Beach-linjen, del av 4th Avenue-linjen, Manhattan Bridge, del av Broadway-linjen samt Astoria-linjen, alla f.d. BMT), avsedd att köras med tågtypen R68. Linjen börjar på Coney Island/Stillwell Avenue i Brooklyn och går via Manhattan till Astoria/Ditmars Boulevard i Queens. Linjen finns i 2 versioner: Dels en lokaltur och dels en expresstur som hoppar över ett antal stationer. Utrop av alla stationer och anslutande linjer på expressturen. Generiska stationer, inga detaljer efter banan och på stationerna.
Skapare:
Tony tonywalnuts@msn.com
Chris Chu devideman@yahoo.com
Tur:
Express
 Stationer:
41
 Uppehåll:
27
 Körtid:
69 min.
 Längd:
34300 m
Tur:
Lokal
 Stationer:
41
 Uppehåll:
39
 Körtid:
78 min.
 Längd:
34300 m
Fordon:
R-68A
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Banorna för både express- och lokalturen innehåller en rad fel: Tåget går på olika platser som ett spöke genom en tunnelvägg till ett annat spår; Lokalturen går på samma spår som expressturen men kräver uppehåll enligt tidtabellen trots att tåget inte passerar någon plattform; Den sedan 1956 övergivna stationen vid Myrtle Avenue kräver också ett uppehåll enligt tidtabellen.
Banbeskrivning:
Verklighetens linje N på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Sea Beach-linjen (engelsk text)
Allt om 4th Avenue-linjen (engelsk text).
Lite om Manhattan Bridge (engelsk text).
Allt om Broadway-linjen (engelsk text).
Allt om Astoria-linjen (engelsk text)
Spårplan över södra delen av linjen i Brooklyn (gula spår på kartan från Stillwell Avenue/Coney Island och norrut via 86th Street och 59th Street till 45th Street och vidare norrut)
Spårplan över mellersta delen av linjen i Brooklyn (gula spår på kartan från 36th Street och norrut till Union Street)
Spårplan över norra delen av linjen i Brooklyn (gula spår på kartan från Pacific Street och nordväst ut via DeKalb Avenue och den övergivna stationen Myrtle Avenue till Manhattan Bridge)
Spårplan över södra delen av linjen på Manhattan (gula spår på kartan från Manhattan Bridge och västerut till Canal Street och därefter norrut till 14th Street/union Square)
Spårplan över norra delen av linjen på Manhattan (gula spår på kartan norrut från 14th Street/Union Square till 57th Street och därefter österut till Lexington Avenue och 60th Street Tunnels)
Spårplan över delen av linjen i Queens (gula spår på kartan från 60th Street Tunnels och Queensboro Plaza och norrut till Ditmars Boulevard)
Div:
Den linjesträckning som simuleras för linje N är inte den nu gällande, utan som den gick vid någon tidigare tidpunkt, kanske på 1990-talet.
Ladda hem från:
Linjen distribuerades tidigare på den sedan länge nedlagda webbplatsen www.nyctba.com. Den kan tills vidare laddas hem från denna webbplats.
På denna webbplats att ladda hem:
Bana
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-

NYCTA linje Q

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje Q i New York's tunnelbana (Brighton-linjen, Manhattan Bridge, del av Broadway-linjen, alla f.d. BMT), avsedd att köras med tågtypen R46. P.g.a. ombyggnadsarbeten börjar linjen på Brighton Beach i Brooklyn i stället för Coney Island/Stillwell Avenue och går till 57th StreetManhattan och använder spåren därifrån till 63rd Street som uppställningsspår efter avslutad tur. Linjen finns i 2 versioner: Dels en lokaltur och dels en expresstur som hoppar över ett antal stationer i Brooklyn. Utrop av alla stationer och anslutande linjer på lokalturen. Generiska stationer, inga detaljer efter banan och på stationerna.
Skapare:
Travis Alexander talexander@minspring.com
Joe ONeilPhantom909@aol.com
Tony tonywalnuts@msn.com
Tur:
Express morgon
 Stationer:
27
 Uppehåll:
14
 Körtid:
33 min.
 Längd:
23160 m
Tur:
Lokal kväll
 Stationer:
27
 Uppehåll:
22
 Körtid:
40 min.
 Längd:
23160 m
Fordon:
R-46
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Inga
Banbeskrivning:
Verklighetens linje Q på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Brighton-linjen (engelsk text)
Lite om Manhattan Bridge (engelsk text).
Allt om Broadway-linjen (engelsk text).
Spårplan över södra delen av linjen i Brooklyn (gula spår på kartan norrut från Brighton Beach till Avenue H)
Spårplan över mellersta delen av linjen i Brooklyn (gula spår på kartan norrut från Newkirk Avenue till 7th Avenue)
Spårplan över norra delen av linjen i Brooklyn (gula spår på kartan från 7th Avenue och nordväst ut via DeKalb Avenue och den övergivna stationen Myrtle Avenue till Manhattan Bridge)
Spårplan över södra delen av linjen på Manhattan (gula spår på kartan från Manhattan Bridge och västerut till Canal Street och därefter norrut till 14th Street/Union Square)
Spårplan över norra delen av linjen på Manhattan (gula spår på kartan norrut från 14th Street/Union Square till 57th Street och därefter de svarta spåren norr om stationen för uppställning)
Div:
Den linjesträckning som simuleras för linje Q är inte den nu gällande, utan som den gick mellan hösten 2002 och vintern 2003-2004.
Ladda hem från:
Linjen distribuerades tidigare på den sedan länge nedlagda webbplatsen www.nyctba.com.
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-

NYCTA linje Q

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje Q i New York's tunnelbana (Brighton-linjen, Manhattan Bridge, del av Broadway-linjen, alla f.d. BMT), avsedd att köras med tunneltågtypen R160. Linjen börjar på 57th StreetManhattan och går till Prospect Park i Brooklyn, där den här simuleringen slutar. I verkligheten fortsätter linjen till Coney Island/Stillwell Avenue. Linjen finns i en verklighetsbaserad version enligt ovan. Dessutom medföljer 3 st fiktiva turer med annan linjesträckning, se Fiktiv NYCTA linje Q. Detaljerad linje, både stationer och bana. Mjuka kurvor och realistiska växlar, samt utrop av stationer och anslutningar.
Skapare:
Jamiel Pauling
Tur:
Prospect Park
 Stationer:
14
 Uppehåll:
8
 Körtid:
24 min.
 Längd:
12849 m
Fordon:
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Det grafiska objektet för en motväxel vid Myrtle Avenue visar växeln i fel läge.
Banbeskrivning:
Verklighetens linje Q på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Brighton-linjen (engelsk text)
Lite om Manhattan Bridge (engelsk text).
Allt om Broadway-linjen (engelsk text).
Spårplan över norra delen av linjen på Manhattan (andra gula spåret från vänster på kartan vid 57th Street och detta spår söderut till 14th Street/Union Square)
Spårplan över södra delen av linjen på Manhattan (andra gula spåret från vänster på kartan från 14th Street/Union Square och detta spår söderut till Canal Street där spåren svänger österut just innan stationen, efter stationen vidare ut på Manhattan Bridge och österut till Brooklyn)
Spårplan över norra delen av linjen i Brooklyn (södra gula spår på kartan från Manhattan Bridge och österut till den övergivna stationen Myrtle Avenue, där över till det sydligaste gula spåret på kartan och detta spår vidare österut till DeKalb Avenue och vidare på de gula spåret på kartan till Atlantic Avenue och 7th Avenue)
Spårplan över mellersta delen av linjen i Brooklyn (det södra gula spåret på kartan österut från 7th Avenue och till Prospect Park där denna simulering slutar. I verkligheten fortsätter linjen på de gula spåren på kartan söderut till Newkirk Avenue och vidare)
Spårplan över södra delen av linjen i Brooklyn (gula spår på kartan från norr om Avenue H och via den stationen söderut till Stillwell Avenue/Coney Island)
Div:
Denna linje använder grafiska objekt från linjen NYCTA A som alltså måste installeras innan denna linje kan användas.
Ladda hem från:
BVE Station
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-

NYCTA linje R

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje R i New York's tunnelbana (4th Avenue-linjen, Broadway-linjen, båda f.d. BMT, samt del av Queens Boulevard-linjen, f.d. IND), avsedd att köras med tågtypen R36. Linje R, som går under jord hela vägen, är en lång linje som börjar i Bay Ridge/95th Street i Brooklyn och går via Manhattan till Forest Hills/71 Avenue i Queens. Generiska stationer, inga detaljer efter banan och på stationerna.
Skapare:
Robert Morris rmorris@si.rr.com
Tur:
Mot Queens
 Stationer:
45
 Uppehåll:
44
 Körtid:
89 min.
 Längd:
36750 m
Fordon:
R-36 Redbird
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Installationen placerar en fil fel och döper en katalog fel.
Banbeskrivning:
Verklighetens linje R på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om 4th Avenue-linjen (engelsk text)
Allt om Broadway-linjen (engelsk text).
Allt om Queens Boulevard-linjen (engelsk text).
Spårplan över södra delen av linjen i Brooklyn (gula spår på kartan norrut från 95th Street till 45th Street och vidare norrut)
Spårplan över mellersta delen av linjen i Brooklyn (gula spår på kartan norrut från 36th Street till Union Street)
Spårplan över norra delen av linjen i Brooklyn (gula spår på kartan norrut till Pacific Street, vidare till DeKalb Avenue och därifrån västerut via Lawrence Street till Montague Street Tunnels)
Spårplan över södra delen av linjen på Manhattan (gula spår på kartan västerut från Montague Street Tunnels till Whitehall Street och därefter norrut till 14th Street/Union Square)
Spårplan över norra delen av linjen på Manhattan (gula spår på kartan norrut från 14th Street/Union Square till 57th Street, därefter österut till Lexington Avenue och vidare österut)
Spårplan över västra delen av linjen i Queens (gula spår på kartan österut från 60th Street Tunnels direkt till Queens Plaza, därefter norrut via Steinway Street, därifrån österut till Roosevelt Avenue/Jackson Heights och vidare)
Spårplan över östra delen av linjen i Queens (gröna spår på kartan från Elmhurst Avenue och österut till 71 Continental Avenue/Forest Hills)
Div:
Ladda hem från:
Linjen distribuerades tidigare på den sedan länge nedlagda webbplatsen www.nyctba.com.
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-

NYCTA linje S - 42nd Street Shuttle

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje S - 42nd Street Shuttle (linjebokstav S används av alla skyttellinjer) i New York's tunnelbana (f.d. IRT), avsedd att köras med tågtypen R62. Detta är en skyttellinje med endast 2 stationer på Manhattan: Grand Central Shuttle Terminal och Times Square. Många detaljer återgivna på stationer och efter linjen, utrop av station och anslutningar. Det finns 2 alternativ för denna linje: Ett för ostlig och ett för västlig riktning.
Skapare:
The NYCTBA Team
Tur:
Mot Grand Central
 Stationer:
2
 Uppehåll:
1
 Körtid:
min.
 Längd:
750 m
Tur:
Mot Times Square
 Stationer:
2
 Uppehåll:
1
 Körtid:
min.
 Längd:
750 m
Fordon:
R-62
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Banbeskrivning:
Verklighetens linje S - 42nd Street Shuttle på webbplatsenwww.nycsubway.org:
Allt om 42nd Street Shuttle (engelsk text)
Spårplan över linjen (svarta spår på kartan i öst-västlig riktning mellan Grand Central Shuttle Terminal och Times Square)
Div:
Ladda hem från:
Skaparnas webbplats www.nyctba.com har inte fungerat på länge. Tills den eventuellt återkommer kan banan laddas hem från denna webbplats.
På denna webbplats att ladda hem:
Bana, Installationsanvisning
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-

NYCTA linje S - Franklin Avenue Shuttle

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje S - Franklin Avenue Shuttle (linjebokstav S används av alla skyttellinjer) i New York's tunnelbana (f.d. BMT), avsedd att köras med tågtypen R143. Detta är en delvis enkelspårig skyttellinje med 4 stationer mellan Franklin Avenue och Prospect Park i Brooklyn. Linjen går helt ovan jord. Bristen på landskapsdetaljer har kompenserats med dimmig väderlek som sätter ner sikten.
Skapare:
Edward Yee r68a_5200@hotmail.com
Jose R. JRHorse98@aol.com
Tur:
Mot Prospect Park
 Stationer:
4
 Uppehåll:
3
 Körtid:
min.
 Längd:
2250 m
Fordon:
R-143
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Okänt
Kända problem:
Banbeskrivning:
Verklighetens linje S - Franklin Avenue Shuttle på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Franklin Avenue Shuttle (engelsk text)
Spårplan över linjen (svarta spår på kartan från Franklin Avenue och söderut till Prospect Park)
Div:
Ladda hem från:
Skaparnas webbplats www.nyctba.com har inte fungerat på länge. Tills den eventuellt återkommer kan banan laddas hem från denna webbplats.
På denna webbplats att ladda hem:
Bana, Installationsanvisning
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-

NYCTA linje S - Grand Street Shuttle

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje S - Grand Street Shuttle (linjebokstav S används av alla skyttellinjer) i New York's tunnelbana (f.d. BMT), avsedd att köras med tågtypen R46. Denna tillfälliga skyttellinje går mellan Grand Street och West 4th Street/Washington SquareManhattan.
Skapare:
Travis Alexander talexander@minspring.com
Tur:
Norrut
 Stationer:
3
 Uppehåll:
2
 Körtid:
min.
 Längd:
1500 m
Fordon:
R-46
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Banbeskrivning:
Verklighetens linje S - Grand Street Shuttle på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Brighton-linjen och Grand Stree Shuttle(engelsk text)
Spårplan över linjen (svarta spår på kartan från Grand Street norrut och västerut till Broadway/Lafayette, därifrån västerut och norrut till West 4th Street/Washington Square)
Div:
Denna tillfälliga skyttellinje trafikerades endast under tiden sommaren 2001 och fram till början av 2004 medan reparationsarbetena på Manhattan Bridge pågick. Den simulerade sträckningen hade linjen från och med slutet av 2001 och framåt.
Ladda hem från:
Skaparnas webbplats www.nyctba.com har inte fungerat på länge. Till dess den eventuellt återkommer kan banan laddas hem från denna webbplats.
På denna webbplats att ladda hem:
Bana, Installationsanvisning
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-

NYCTA linje V

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje V i New York's tunnelbana (del av 6th Avenue-linjen, del av Queens Boulevard-linjen, båda f.d. IND), avsedd att köras med tågtypen R68. Linjen börjar på Lower East Side/2nd Avenue on Manhattan and goes to Forest Hills/71 Avenue in Brooklyn.
Skapare:
Travis Alexander talexander@minspring.com
Tur:
Mot Brooklyn
 Stationer:
24
 Uppehåll:
23
 Körtid:
47 min.
 Längd:
18570 m
Fordon:
R-68A
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Banbeskrivning:
Verklighetens linje V på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om 6th Avenue-linjen (engelsk text)
Allt om Queens Boulevard-linjen (engelsk text)
Spårplan över södra delen av linjen på Manhattan (ljusbruna spår på kartan västerut från 2nd Avenue och sedan norrut till 14th Street/6th Avenue)
Spårplan över norra delen av linjen på Manhattan (orange spår på kartan norrut från 14th Street/6th Avenue till 47th-50th Streets/Rockefeller Center, därefter österut till Lexington Avenue och vidare)
Spårplan över västra delen av linjen i Queens (blå spår på kartan österut ut från 53rd  Street Tunnels och 23rd Street/Ely Avenue till Queens Plaza, därefter gula spår norrut till Steinway Street, österut till 74th Street/Broadway och vidare österut)
Spårplan över östra delen av linjen i Queens (gröna spår på kartan österut från Elmhurst Avenue till Forest Hills/71 Continental Avenue)
Div:
Ladda hem från:
Skaparnas webbplats www.nyctba.com har inte fungerat på länge. Tills den eventuellt återkommer kan banan laddas hem från denna webbplats.
På denna webbplats att ladda hem:
Bana, Installationsanvisning
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-


Detta är slagning 173971 i (svenskspråkiga) bankatalogen

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
           för besökare med funktionshinder © Patrick Norqvist e-post
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache