4.1 Tunnelbanor

4.1.1 Japan

TRTA Ginza-linjen

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Ginza-linjen i tunnelbanan i Tokyo, avsedd att köras med tågtypen 01. Linjen går mellan stationerna Shibuya/G01 och Asakusa/G19. A1649-turen börjar i G19 och går till ett uppställningsspår bortom stationen G01; B1649-turen går i motsatt riktning med början på uppställningsspåret. För BVE 2 endast finns också B1507-turen som börjar på ett uppställningsspår vid G01 och går till stationen Ueno/G16, där tåget tas ur trafik och körs vidare till depån i Ueno. Mycket välgjord linje med många detaljer, mjuka kurvor och realistiska ljusförhållanden.
Skapare:
Green Shuttle greenshuttle01@hotmail.com
Tur:
A1649
 Stationer:
19
 Uppehåll:
19
 Körtid:
34 min.
 Längd:
14445 m
Tur:
B1507
 Stationer:
17
 Uppehåll:
19
 Körtid:
34 min.
 Längd:
13160 m
Tur:
B1649
 Stationer:
19
 Uppehåll:
19
 Körtid:
34 min.
 Längd:
14482 m
Fordon:
01
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Ja
Kända problem:
Inga
Banbeskrivning:
Officiell linjekarta för tunnelbanan i Tokyo, Wikipedia om Ginza-linjen (engelsk text)
Div:
Följande gäller vid körning från Ueno till depån: På väg till depån finns en stopptavla (vit tavla med svart ring med ett vågrätt streck i) placerad i spåret. Stanna vid den tavlan och vänta till en gul signal tänds längre fram som indikering på att vägskyddet längre fram är aktiverat. På depåområdet finns en plats till markerad där tåget ska stoppas innan det körs in på uppställningsspåret. Slutligen ska tåget också stannas 5 m innan stoppbocken, för att därefter försiktigt köras fram till det markerade stoppläget.

Fr.o.m. 2004-apr-01 (inget aprilskämt) finns det dels ett vanligt stationsnamn på japanska för varje station, dels ett nummer. Numret består av en västerländsk bokstav och 2 siffror. Bokstaven anger vilken linje stationen finns på, siffran vilken station i ordningen det är räknat från en av ändstationerna.

Ginza-linjen har bokstaven G och stationerna nummer från 01 till 19 där ändstationen Shibuya är station G01 och den andra ändstationen Asakusa är station G19.

Detta nummersystem infördes för att underlätta för utlänningar att använda tunnelbanan.

Fungerar med OpenBVE.

Ladda hem från:
Skaparens webbplats
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-

TRTA Hanzomon-linjen

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Hanzomon-linjen i tunnelbanan i Tokyo. Linjen går mellan stationerna Shibuya/Z01 och Oshiage/Z14.

För BVE 2 finns 3 olika turer: B1131K avsedd att köras med tunneltågtypen 2000 från Oshiage/Z14 till Shibuya/Z01; C1367S avsedd att köras med tunneltågtypen 8000 från järnvägsstationen HikifuneTobu Isesaki-linjen innan den går in på tunnelbanans Hanzomon-linje som den sedan följer som tur B1367S från stationen Oshiage/Z14 och vidare till Shibuya/Z01 som de övriga turerna; B1765S avsedd att köras med tunneltågtypen 08 från Oshiage/Z14 till Shibuya/Z01.

För BVE 4 och OpenBVE finns turen C1367S avsedd att köras med tunneltågtypen 08 från järnvägsstationen HikifuneTobu Isesaki-linjen innan den går in på tunnelbanans Hanzomon-linje som den sedan följer som tur B1367S från stationen Oshiage/Z14 och vidare till Shibuya/Z01.

Mycket välgjord linje med många detaljer, mjuka kurvor och realistiska ljusförhållanden.

Skapare:
Green Shuttle greenshuttle01@hotmail.com
Tur:
B1131K
 Stationer:
14
 Uppehåll:
13
 Körtid:
31 min.
 Längd:
16808 m
Tur:
B1765S
 Stationer:
14
 Uppehåll:
13
 Körtid:
32 min.
 Längd:
16808 m
Tur:
C1367S+B1367S
 Stationer:
15
 Uppehåll:
14
 Körtid:
34 min.
 Längd:
17855 m
Fordon:
2000088000
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Ja
Kända problem:
I början av tunneln mellan Hikifune och Oshiage finns ett problem med transparens i grafiken som inte fungerar. Det visar sig som att öppningar i betongväggen till vänster om spåret visas blå.

Detta kan lösas genom att ersätta filen entlight_a.bmp i katalogen Railway\Route\hanzomon\enshin\atob med en rättad version av entlight_a.bmp

Banbeskrivning:
Officiell linjekarta för tunnelbanan i Tokyo, Wikipedia om Hanzomon-linjen (engelsk text), Wikipedia om Tobu Isesaki-linjen (engelsk text)
Div:
Följande gäller vid körning i BVE 4 eller OpenBVE: I början på turen C1367S, innan avgång från järnvägsstationen HikifuneTobu Isesaki-linjen, ska säkerhetssystemet med nyckeln ställas in så att kontrollampan TOBU är tänd. Vidare ska destinationsskylten ställas in på MFD så att ett alternativ med 4 gröna tecken i grön ram visas. När tåget stannat för uppehåll på nästa station, Oshiage/Z14 på tunnelbanans Hanzomon-linje för att fortsätta som tur B1367S, ska tågets broms ställas i nödbromsläge och körriktningsreglaget i neutralläge; säkerhetssystemet skiftas över med nyckeln till TRTA, samt destinationsskylten på MFD ställas in så att ett alternativ med 2 röda tecken i röd ram visas.

Fr.o.m. 2004-apr-01 (inget aprilskämt) finns det dels ett vanligt stationsnamn på japanska för varje station, dels ett nummer. Numret består av en västerländsk bokstav och 2 siffror. Bokstaven anger vilken linje stationen finns på, siffran vilken station i ordningen det är räknat från en av ändstationerna.

Hanzomon-linjen har bokstaven Z och stationerna nummer från 01 till 14 där ändstationen Shibuya är station Z01 och den andra ändstationen Oshiage är station Z14.

Detta nummersystem infördes för att underlätta för utlänningar att använda tunnelbanan.

Fungerar med OpenBVE.

Ladda hem från:
Skaparens webbplats (japansk text)
På denna webbplats att ladda hem:
Rättad version av entlight_a.bmp
Katalogposten senast uppdaterad:
2011-dec-8-


Detta är slagning 167496 i (svenskspråkiga) bankatalogen

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
           för besökare med funktionshinder © Patrick Norqvist e-post
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache