4.1 Tunnelbanor

4.1.1 Japan

TRTA Ginza-linjen

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Ginza-linjen i tunnelbanan i Tokyo, avsedd att köras med tågtypen 01. Linjen går mellan stationerna Shibuya/G01 och Asakusa/G19. A1649-turen börjar i G19 och går till ett uppställningsspår bortom stationen G01; B1649-turen går i motsatt riktning med början på uppställningsspåret. För BVE 2 endast finns också B1507-turen som börjar på ett uppställningsspår vid G01 och går till stationen Ueno/G16, där tåget tas ur trafik och körs vidare till depån i Ueno. Mycket välgjord linje med många detaljer, mjuka kurvor och realistiska ljusförhållanden.
Skapare:
Green Shuttle greenshuttle01@hotmail.com
Tur:
A1649
 Stationer:
19
 Uppehåll:
19
 Körtid:
34 min.
 Längd:
14445 m
Tur:
B1507
 Stationer:
17
 Uppehåll:
19
 Körtid:
34 min.
 Längd:
13160 m
Tur:
B1649
 Stationer:
19
 Uppehåll:
19
 Körtid:
34 min.
 Längd:
14482 m
Fordon:
01
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Ja
Kända problem:
Inga
Banbeskrivning:
Officiell linjekarta för tunnelbanan i Tokyo, Wikipedia om Ginza-linjen (engelsk text)
Div:
Följande gäller vid körning från Ueno till depån: På väg till depån finns en stopptavla (vit tavla med svart ring med ett vågrätt streck i) placerad i spåret. Stanna vid den tavlan och vänta till en gul signal tänds längre fram som indikering på att vägskyddet längre fram är aktiverat. På depåområdet finns en plats till markerad där tåget ska stoppas innan det körs in på uppställningsspåret. Slutligen ska tåget också stannas 5 m innan stoppbocken, för att därefter försiktigt köras fram till det markerade stoppläget.

Fr.o.m. 2004-apr-01 (inget aprilskämt) finns det dels ett vanligt stationsnamn på japanska för varje station, dels ett nummer. Numret består av en västerländsk bokstav och 2 siffror. Bokstaven anger vilken linje stationen finns på, siffran vilken station i ordningen det är räknat från en av ändstationerna.

Ginza-linjen har bokstaven G och stationerna nummer från 01 till 19 där ändstationen Shibuya är station G01 och den andra ändstationen Asakusa är station G19.

Detta nummersystem infördes för att underlätta för utlänningar att använda tunnelbanan.

Fungerar med OpenBVE.

Ladda hem från:
Skaparens webbplats
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-


Detta är slagning 173933 i (svenskspråkiga) bankatalogen

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
           för besökare med funktionshinder © Patrick Norqvist e-post
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache