4.3 Järnvägar

4.3.1 Japan

Tsurumi-linjen, Ohkawa-grenen

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Tsurumi-linjen, Ohkawa-grenen (JR East) från Ohkawa till Tsurumi, avsedd att köras med tågtypen 103. Linjen är elektrifierad, och går genom i huvudsak industriområden. Många fina detaljer både på banan och i omgivningarna!
Skapare:
K-Shimin syriver2@hotmail.com
Tur:
Tsurumi
 Stationer:
7
 Uppehåll:
6
 Körtid:
13 min.
 Längd:
4856 m
Fordon:
103
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Okänt
Kända problem:
Tsurumi-linjen, huvudlinjen, måste vara installerad innan denna bana kan användas.
Banbeskrivning:
Beskrivning av Tsurumi-linjen med bilder och karta
Linjekarta för Tsurumi-linjen
Karta över JR Central's linjer i Tokyo-området (Acrobat-dokument)där Tsurumi-linjen återfinns längst ner på kartan markerad med gul färg. Ohkawa-grenen går från Ohkawa via Anzen till Tsurumi.
Stationer på Tsurumi-linjen. Klicka på Map vid ett stationsnamn så visas en karta över stationen med de närmaste omgivningarna.
Div:
Fungerar med OpenBVE om Tsurumi-linjen, huvudlinjen, är installerad för OpenBVE.
Ladda hem från:
Skaparens webbplats
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2011-dec-8-


Detta är slagning 173920 i (svenskspråkiga) bankatalogen

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
           för besökare med funktionshinder © Patrick Norqvist e-post
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache