4.1 Tunnelbanor

4.1.4 New York

NYCTA linje S - 42nd Street Shuttle

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje S - 42nd Street Shuttle (linjebokstav S används av alla skyttellinjer) i New York's tunnelbana (f.d. IRT), avsedd att köras med tågtypen R62. Detta är en skyttellinje med endast 2 stationer på Manhattan: Grand Central Shuttle Terminal och Times Square. Många detaljer återgivna på stationer och efter linjen, utrop av station och anslutningar. Det finns 2 alternativ för denna linje: Ett för ostlig och ett för västlig riktning.
Skapare:
The NYCTBA Team
Tur:
Mot Grand Central
 Stationer:
2
 Uppehåll:
1
 Körtid:
min.
 Längd:
750 m
Tur:
Mot Times Square
 Stationer:
2
 Uppehåll:
1
 Körtid:
min.
 Längd:
750 m
Fordon:
R-62
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Banbeskrivning:
Verklighetens linje S - 42nd Street Shuttle på webbplatsenwww.nycsubway.org:
Allt om 42nd Street Shuttle (engelsk text)
Spårplan över linjen (svarta spår på kartan i öst-västlig riktning mellan Grand Central Shuttle Terminal och Times Square)
Div:
Ladda hem från:
Skaparnas webbplats www.nyctba.com har inte fungerat på länge. Tills den eventuellt återkommer kan banan laddas hem från denna webbplats.
På denna webbplats att ladda hem:
Bana, Installationsanvisning
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-


Detta är slagning 173978 i (svenskspråkiga) bankatalogen

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
           för besökare med funktionshinder © Patrick Norqvist e-post
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache