4.1 Tunnelbanor

4.1.4 New York

NYCTA linje R

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje R i New York's tunnelbana (4th Avenue-linjen, Broadway-linjen, båda f.d. BMT, samt del av Queens Boulevard-linjen, f.d. IND), avsedd att köras med tågtypen R36. Linje R, som går under jord hela vägen, är en lång linje som börjar i Bay Ridge/95th Street i Brooklyn och går via Manhattan till Forest Hills/71 Avenue i Queens. Generiska stationer, inga detaljer efter banan och på stationerna.
Skapare:
Robert Morris rmorris@si.rr.com
Tur:
Mot Queens
 Stationer:
45
 Uppehåll:
44
 Körtid:
89 min.
 Längd:
36750 m
Fordon:
R-36 Redbird
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Installationen placerar en fil fel och döper en katalog fel.
Banbeskrivning:
Verklighetens linje R på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om 4th Avenue-linjen (engelsk text)
Allt om Broadway-linjen (engelsk text).
Allt om Queens Boulevard-linjen (engelsk text).
Spårplan över södra delen av linjen i Brooklyn (gula spår på kartan norrut från 95th Street till 45th Street och vidare norrut)
Spårplan över mellersta delen av linjen i Brooklyn (gula spår på kartan norrut från 36th Street till Union Street)
Spårplan över norra delen av linjen i Brooklyn (gula spår på kartan norrut till Pacific Street, vidare till DeKalb Avenue och därifrån västerut via Lawrence Street till Montague Street Tunnels)
Spårplan över södra delen av linjen på Manhattan (gula spår på kartan västerut från Montague Street Tunnels till Whitehall Street och därefter norrut till 14th Street/Union Square)
Spårplan över norra delen av linjen på Manhattan (gula spår på kartan norrut från 14th Street/Union Square till 57th Street, därefter österut till Lexington Avenue och vidare österut)
Spårplan över västra delen av linjen i Queens (gula spår på kartan österut från 60th Street Tunnels direkt till Queens Plaza, därefter norrut via Steinway Street, därifrån österut till Roosevelt Avenue/Jackson Heights och vidare)
Spårplan över östra delen av linjen i Queens (gröna spår på kartan från Elmhurst Avenue och österut till 71 Continental Avenue/Forest Hills)
Div:
Ladda hem från:
Linjen distribuerades tidigare på den sedan länge nedlagda webbplatsen www.nyctba.com.
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-


Detta är slagning 173947 i (svenskspråkiga) bankatalogen

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
           för besökare med funktionshinder © Patrick Norqvist e-post
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache