4.1 Tunnelbanor

4.1.5 Fiktiva platser

Fiktiv NYCTA linje Q

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
En fiktiv variant av linje Q i New York's tunnelbana avsedd att köras med tågtypen R160. Denna fiktiva linje följer med när man hämtar den verklighetsbaserade NYCTA linje Q. Linjen börjar på ett uppställningsspår norr om en fiktiv station vid 96th StreetManhattan, ansluter till det verkliga tunnelbanesystemet vid stationen Lexington Avenue, och följer detta som den verkliga världens linje Q till stationen Atlantic Avenue i Brooklyn. Därefter fortsätter denna fiktiva linje på en fiktiva bana i Brooklyn, vidare till Staten Island och slutar till sist vid den lika fiktiva stationen Rathway Avenue i New Jersey. Detaljerad linje, både stationer och bana. Mjuka kurvor och realistiska växlar, samt utrop av alla stationer och anslutningar.
Skapare:
Jamiel Pauling
Fordon:
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Det grafiska objektet för en motväxel vid Myrtle Avenue visar växeln i fel läge.
Banbeskrivning:
Linjen börjar på ett uppställningsspår norr om en fiktiv station vid 96th StreetManhattan, gissningsvis under 2nd Avenue, ansluter till det verkliga tunnelbanesystemet vid stationen Lexington Avenue, och följer detta som den verkliga världens linje Q till stationen Atlantic Avenue i Brooklyn. Därefter fortsätter denna fiktiva linje på en fiktiva bana över 5th Avenue i Brooklyn med en station vid 36th Street i Brooklyn, vidare söderut under jord till 59th Street, därefter österut förbi stationen 67th Street i Brooklyn och vidare under The Narrows till Staten Island, där under Pennsylvania Avenue fram till Fletcher Avenue, därefter över Pennsylvania Avenue fram till Annadale Avenue där banan svänger västerut. Den passerar över Hugenot Avenue, över Arthur Kill River till New Jersey, och slutar till sist vid den lika fiktiva stationen Rathway Avenue i New Jersey.
Div:
Ladda hem från:
Denna linje följer med när man hämtar den verklighetsbaserade linje Q
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-


Detta är slagning 173916 i (svenskspråkiga) bankatalogen

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
           för besökare med funktionshinder © Patrick Norqvist e-post
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache