4.1 Tunnelbanor

4.1.4 New York

NYCTA linje Q

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje Q i New York's tunnelbana (Brighton-linjen, Manhattan Bridge, del av Broadway-linjen, alla f.d. BMT), avsedd att köras med tunneltågtypen R160. Linjen börjar på 57th StreetManhattan och går till Prospect Park i Brooklyn, där den här simuleringen slutar. I verkligheten fortsätter linjen till Coney Island/Stillwell Avenue. Linjen finns i en verklighetsbaserad version enligt ovan. Dessutom medföljer 3 st fiktiva turer med annan linjesträckning, se Fiktiv NYCTA linje Q. Detaljerad linje, både stationer och bana. Mjuka kurvor och realistiska växlar, samt utrop av stationer och anslutningar.
Skapare:
Jamiel Pauling
Tur:
Prospect Park
 Stationer:
14
 Uppehåll:
8
 Körtid:
24 min.
 Längd:
12849 m
Fordon:
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Det grafiska objektet för en motväxel vid Myrtle Avenue visar växeln i fel läge.
Banbeskrivning:
Verklighetens linje Q på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Brighton-linjen (engelsk text)
Lite om Manhattan Bridge (engelsk text).
Allt om Broadway-linjen (engelsk text).
Spårplan över norra delen av linjen på Manhattan (andra gula spåret från vänster på kartan vid 57th Street och detta spår söderut till 14th Street/Union Square)
Spårplan över södra delen av linjen på Manhattan (andra gula spåret från vänster på kartan från 14th Street/Union Square och detta spår söderut till Canal Street där spåren svänger österut just innan stationen, efter stationen vidare ut på Manhattan Bridge och österut till Brooklyn)
Spårplan över norra delen av linjen i Brooklyn (södra gula spår på kartan från Manhattan Bridge och österut till den övergivna stationen Myrtle Avenue, där över till det sydligaste gula spåret på kartan och detta spår vidare österut till DeKalb Avenue och vidare på de gula spåret på kartan till Atlantic Avenue och 7th Avenue)
Spårplan över mellersta delen av linjen i Brooklyn (det södra gula spåret på kartan österut från 7th Avenue och till Prospect Park där denna simulering slutar. I verkligheten fortsätter linjen på de gula spåren på kartan söderut till Newkirk Avenue och vidare)
Spårplan över södra delen av linjen i Brooklyn (gula spår på kartan från norr om Avenue H och via den stationen söderut till Stillwell Avenue/Coney Island)
Div:
Denna linje använder grafiska objekt från linjen NYCTA A som alltså måste installeras innan denna linje kan användas.
Ladda hem från:
BVE Station
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-


Detta är slagning 173940 i (svenskspråkiga) bankatalogen

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
           för besökare med funktionshinder © Patrick Norqvist e-post
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache