4.1 Tunnelbanor

4.1.4 New York

NYCTA linje Q

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje Q i New York's tunnelbana (Brighton-linjen, Manhattan Bridge, del av Broadway-linjen, alla f.d. BMT), avsedd att köras med tågtypen R46. P.g.a. ombyggnadsarbeten börjar linjen på Brighton Beach i Brooklyn i stället för Coney Island/Stillwell Avenue och går till 57th StreetManhattan och använder spåren därifrån till 63rd Street som uppställningsspår efter avslutad tur. Linjen finns i 2 versioner: Dels en lokaltur och dels en expresstur som hoppar över ett antal stationer i Brooklyn. Utrop av alla stationer och anslutande linjer på lokalturen. Generiska stationer, inga detaljer efter banan och på stationerna.
Skapare:
Travis Alexander talexander@minspring.com
Joe ONeilPhantom909@aol.com
Tony tonywalnuts@msn.com
Tur:
Express morgon
 Stationer:
27
 Uppehåll:
14
 Körtid:
33 min.
 Längd:
23160 m
Tur:
Lokal kväll
 Stationer:
27
 Uppehåll:
22
 Körtid:
40 min.
 Längd:
23160 m
Fordon:
R-46
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Inga
Banbeskrivning:
Verklighetens linje Q på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Brighton-linjen (engelsk text)
Lite om Manhattan Bridge (engelsk text).
Allt om Broadway-linjen (engelsk text).
Spårplan över södra delen av linjen i Brooklyn (gula spår på kartan norrut från Brighton Beach till Avenue H)
Spårplan över mellersta delen av linjen i Brooklyn (gula spår på kartan norrut från Newkirk Avenue till 7th Avenue)
Spårplan över norra delen av linjen i Brooklyn (gula spår på kartan från 7th Avenue och nordväst ut via DeKalb Avenue och den övergivna stationen Myrtle Avenue till Manhattan Bridge)
Spårplan över södra delen av linjen på Manhattan (gula spår på kartan från Manhattan Bridge och västerut till Canal Street och därefter norrut till 14th Street/Union Square)
Spårplan över norra delen av linjen på Manhattan (gula spår på kartan norrut från 14th Street/Union Square till 57th Street och därefter de svarta spåren norr om stationen för uppställning)
Div:
Den linjesträckning som simuleras för linje Q är inte den nu gällande, utan som den gick mellan hösten 2002 och vintern 2003-2004.
Ladda hem från:
Linjen distribuerades tidigare på den sedan länge nedlagda webbplatsen www.nyctba.com.
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-


Detta är slagning 173948 i (svenskspråkiga) bankatalogen

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
           för besökare med funktionshinder © Patrick Norqvist e-post
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache