4.1 Tunnelbanor

4.1.4 New York

NYCTA linje N

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje N i New York's tunnelbana (Sea Beach-linjen, del av 4th Avenue-linjen, Manhattan Bridge, del av Broadway-linjen samt Astoria-linjen, alla f.d. BMT), avsedd att köras med tågtypen R68. Linjen börjar på Coney Island/Stillwell Avenue i Brooklyn och går via Manhattan till Astoria/Ditmars Boulevard i Queens. Linjen finns i 2 versioner: Dels en lokaltur och dels en expresstur som hoppar över ett antal stationer. Utrop av alla stationer och anslutande linjer på expressturen. Generiska stationer, inga detaljer efter banan och på stationerna.
Skapare:
Tony tonywalnuts@msn.com
Chris Chu devideman@yahoo.com
Tur:
Express
 Stationer:
41
 Uppehåll:
27
 Körtid:
69 min.
 Längd:
34300 m
Tur:
Lokal
 Stationer:
41
 Uppehåll:
39
 Körtid:
78 min.
 Längd:
34300 m
Fordon:
R-68A
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Banorna för både express- och lokalturen innehåller en rad fel: Tåget går på olika platser som ett spöke genom en tunnelvägg till ett annat spår; Lokalturen går på samma spår som expressturen men kräver uppehåll enligt tidtabellen trots att tåget inte passerar någon plattform; Den sedan 1956 övergivna stationen vid Myrtle Avenue kräver också ett uppehåll enligt tidtabellen.
Banbeskrivning:
Verklighetens linje N på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Sea Beach-linjen (engelsk text)
Allt om 4th Avenue-linjen (engelsk text).
Lite om Manhattan Bridge (engelsk text).
Allt om Broadway-linjen (engelsk text).
Allt om Astoria-linjen (engelsk text)
Spårplan över södra delen av linjen i Brooklyn (gula spår på kartan från Stillwell Avenue/Coney Island och norrut via 86th Street och 59th Street till 45th Street och vidare norrut)
Spårplan över mellersta delen av linjen i Brooklyn (gula spår på kartan från 36th Street och norrut till Union Street)
Spårplan över norra delen av linjen i Brooklyn (gula spår på kartan från Pacific Street och nordväst ut via DeKalb Avenue och den övergivna stationen Myrtle Avenue till Manhattan Bridge)
Spårplan över södra delen av linjen på Manhattan (gula spår på kartan från Manhattan Bridge och västerut till Canal Street och därefter norrut till 14th Street/union Square)
Spårplan över norra delen av linjen på Manhattan (gula spår på kartan norrut från 14th Street/Union Square till 57th Street och därefter österut till Lexington Avenue och 60th Street Tunnels)
Spårplan över delen av linjen i Queens (gula spår på kartan från 60th Street Tunnels och Queensboro Plaza och norrut till Ditmars Boulevard)
Div:
Den linjesträckning som simuleras för linje N är inte den nu gällande, utan som den gick vid någon tidigare tidpunkt, kanske på 1990-talet.
Ladda hem från:
Linjen distribuerades tidigare på den sedan länge nedlagda webbplatsen www.nyctba.com. Den kan tills vidare laddas hem från denna webbplats.
På denna webbplats att ladda hem:
Bana
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-


Detta är slagning 173930 i (svenskspråkiga) bankatalogen

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
           för besökare med funktionshinder © Patrick Norqvist e-post
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache