4.1 Tunnelbanor

4.1.4 New York

NYCTA linje G

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje G i New York's tunnelbana (del av Brooklyn/Queens Crosstown-linjen samt del av Queens Boulevard-linjen, båda f.d. IND). Linjen startar på ett uppställningsspår före Smith/9th Street. Välj mellan en högtrafiktur till Court Square med tunneltågtypen R32 Brightliner eller 2 lokalturer hela linjen till 71 Avenue och ett uppställningsspår bortom den stationen med tunneltågtypen R46. Skaparna av linjen har ansträngt sig för att få signalbilderna att likna dem i verkligheten. Generiska stationer, få detaljer efter banan och på stationerna.
Skapare:
Travis Alexander talexander@minspring.com
Joe ONeilPhantom909@aol.com
Robert Marrero r36_9346@hotmail.com
Oren H oren@orenstransitpage.com
Tur:
Lokal
 Stationer:
29
 Uppehåll:
30
 Körtid:
30 min.
 Längd:
25600 m
Tur:
Lokal OPTO
 Stationer:
29
 Uppehåll:
30
 Körtid:
30 min.
 Längd:
25600 m
Tur:
Högtrafik
 Stationer:
16
 Uppehåll:
16
 Körtid:
16 min.
 Längd:
13500 m
Fordon:
R-32 BrightlinerR-46
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Ja
Kända problem:
Om banan ska användas med BVE 4, behöver 2 filer kopieras från BVE 4 underkatalog Railway\Object\UchiboX till underkatalogen Railway\Object:
Banbeskrivning:
Verklighetens linje G på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Brooklyn/Queens Crosstown-linjen (engelsk text).
Allt om Queens Boulevard-linjen (engelsk text).
Spårplan över södra delen av linjen i Brooklyn (det södra svarta spåret vid 4th Avenue och därefter orange spår västerut till Smith/9th Street och sedan norrut till Bergen Street)
Spårplan över mellersta delen av linjen i Brooklyn (bruna spår på kartan från Bergen Street som svänger österut och sedan nordost och norrut till Flushing Avenue)
Spårplan över norra delen av linjen i Brooklyn (gröna spår på kartan från Flushing Avenue och norrut till Greenpoint Avenue och vidare norrut)
Spårplan över västra delen av linjen i Queens (gröna spår på kartan från Greenpoint Avenue och norrut till Court Square där högtrafikturen slutar, annars vidare norrut till Queens Plaza, därifrån gula spår norrut och österut till Roosevelt Avenue/Jackson Heights)
Spårplan över östra delen av linjen i Queens (gröna spår på kartan från Elmhurst Avenue och österut till 71 Continental Avenue/Forest Hills och öster om stationen svarta uppställningsspår)
Div:
Denna linje använder grafiska objekt från linjen NYCTA E som alltså måste installeras innan denna linje kan användas.

Den linjesträckning som simuleras för linje G är inte den nu gällande, utan som den gick mellan 16 december 2001 fram till den 5 juli 2009, då linjen i Brooklyn förlängdes fram till Church Avenue med anledningen av ombyggnaden av Culver Viaduct.

Alternativet Lokal OPTO innebär att ett kort tåg, 4 vagnar, är bemannat med enbart en förare. I övriga fall bemannas tågen med en förare och en konduktör.

Ladda hem från:
BVE Station
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-


Detta är slagning 173970 i (svenskspråkiga) bankatalogen

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
           för besökare med funktionshinder © Patrick Norqvist e-post
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache