4.1 Tunnelbanor

4.1.4 New York

NYCTA linje F

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje F i New York's tunnelbana (Culver-linjen, del av Brooklyn/Queens Crosstown-linjen, 6th Avenue-linjen, samt del av Queens Boulevard-linjen, alla utom Culver-linjen f.d. IND, Culver-linjen f.d. BMT), avsedd att köras med tågtypen R46. P.g.a. omfattande ombyggnader börjar linjen inte vid Stillwell Avenue utan vid Avenue X. Linjen slutar vid 179th Street/Jamaica och tåget körs därefter till ett uppställningsspår på den lägre nivån bortom slutstationen. Inga landskapsdetaljer vid sidan av linjen där den går ovan jord. Merparten av linjen går dock under jord. Utrop av stationer och anslutningar till andra linjer. Generiska stationer, inga detaljer efter banan och på stationerna.
Skapare:
Joe ONeilPhantom909@aol.com
Tony tonywalnuts@msn.com
Tur:
Mot Queens
 Stationer:
49
 Uppehåll:
43
 Körtid:
76 min.
 Längd:
44380 m
Fordon:
R-46
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
None
Banbeskrivning:
Verklighetens linje F på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Culver-linjen (engelsk text).
Allt om Brooklyn/Queens Crosstown-linjen (engelsk text).
Allt om 6th Avenue-linjen (engelsk text).
Allt om Queens Boulevard-linjen (engelsk text).
Spårplan över södra delen av linjen i Brooklyn (orange spår på kartan norrut från Avenue X till Church Avenue)
Spårplan över mellersta delen av linjen i Brooklyn (orange spår på kartan norrut från Church Avenue till Bergen Street)
Spårplan över norra delen av linjen i Brooklyn (bruna spår på kartan från Bergen Street och mot nordväst till York Street och Rutgers Street Tunnels)
Spårplan över södra delen av linjen på Manhattan (bruna spår på kartan från Rutgers Street Tunnels och East Broadway norrut, västerut och norrut till 14th Street/6th Avenue)
Spårplan över norra delen av linjen på Manhattan (orange spår på kartan norrut från 14th Street/8th Avenue och därefter österut till Roosevelt Island)
Spårplan över västra delen av linjen i Queens(orange spår på kartan från 63rd Street Tunnels och 21st Street/Queensbridge österut till 36th Street, därefter blå spår österut till Roosevelt Avenue/Jackson Heights)
Spårplan över mellersta delen av linjen i Queens (blå spår på kartan från Elmhurst Avenue och österut till 71 Continental Avenue, från 75 Avenue orange spår till Union Turnpike/Kew Gardens och vidare österut)
Spårplan över östra delen av linjen i Queens (orange spår på kartan från Union Turnpike/Kew Gardens och nordost till 179th Street/Jamaica och sist svarta uppställningsspår)
Div:
Den linjesträckning som simuleras för linje F är inte den nu gällande, utan som den gick mellan hösten 2002 och våren 2004 under ombyggnaden av stationen Stillwell Avenue
Ladda hem från:
Linjen distribuerades tidigare på den sedan länge nedlagda webbplatsen www.nyctba.com. Den kan tills vidare laddas hem från denna webbplats.
På denna webbplats att ladda hem:
Bana, Installationsanvisning
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-


Detta är slagning 173944 i (svenskspråkiga) bankatalogen

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
           för besökare med funktionshinder © Patrick Norqvist e-post
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache