4.1 Tunnelbanor

4.1.4 New York

NYCTA linje D

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje D i New York's tunnelbana (del av 6th Avenue-linjen, del av Queens Boulevard-linjen, del av 8th Avenue-linjen samt Concourse-linjen, alla f.d. IND), avsedd att köras med tågtypen R68. Linjen går i sin helhet under jord och börjar på ett uppställningsspår vid Norwood/205th Street i Bronx och går till Grand StreetManhattan, där denna simulering slutar. I verkligheten fortsätter linjen till Coney Island i Brooklyn. Detaljerad linje, både stationer och bana. Mjuka kurvor och realistiska växlar, samt utrop av alla stationer och anslutningar.
Skapare:
The NYCTBA Team
Tur:
D
 Stationer:
29
 Uppehåll:
21
 Körtid:
43 min.
 Längd:
23571 m
Fordon:
R-68A
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Inga
Banbeskrivning:
Verklighetens linje D på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Concourse-linjen (engelsk text)
Allt om 8th Avenue-linjen (engelsk text).
Allt om Queens Boulevard-linjen (engelsk text).
Allt om 6th Avenue-linjen (engelsk text).
Spårplan över linjen i Bronx och nordligaste delen av linjen på Manhattan (orange spår på kartan från norra uppställningsspåret öster om 205th Street till Bedford Park Boulevard, därefter blå spår på kartan söderut till 125th Street, där det är andra blå spåret från vänster, och vidare söderut)
Spårplan över norra mellersta delen av linjen på Manhattan (andra blå spåret från vänster på 125th Street och söderut på kartan, från 103rd Street den östra streckade blå linjen på kartan söderut, vid 59th Street/Columbus Circle andra blå spåret från vänster)
Spårplan över södra mellersta delen av linjen på Manhattan (andra blå spåret från vänster vid 59th Street/Columbus Circle, därifrån söderut på de orange spår på kartan som svänger österut till 7th Avenue och därefter svänger söderut till västligaste spåret vid 47th-50th Streets/Rockefeller Center, vidare orange spår på kartan söderut till andra spåret från vänster vid 42nd Street/6th Avenue, därefter från 34th Street grå spår på kartan söderut)
Spårplan över sydligaste delen av linjen på Manhattan (grå spår på kartan från vid 14th Street och söderut till West 4th Street/Washington Square där svart streckat spår på kartan fortsätter söderut och svart spår på kartan österut till Broadway-Lafayette, sydliga svarta spåret, därefter vidare söderut till Grand Street där den simuleringen slutar, i verkligheten fortsätter linjen mot sydost, ut på Manhattan Bridge och vidare i Brooklyn till Coney Island)
Div:
Denna linje använder grafiska objekt från linjen NYCTA A som alltså måste installeras innan denna linje kan användas.
Ladda hem från:
BVE Station
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-


Detta är slagning 173918 i (svenskspråkiga) bankatalogen

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
           för besökare med funktionshinder © Patrick Norqvist e-post
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache