4.1 Tunnelbanor

4.1.4 New York

NYCTA linje D

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje D i New York's tunnelbana (del av 6th Avenue-linjen, del av Queens Boulevard-linjen, del av 8th Avenue-linjen samt Concourse-linjen, alla f.d. IND), avsedd att köras med tågtypen R68. Linjen går i sin helhet under jord och börjar på 34th Street och går till 205th Street i Bronx. Efter denna station körs tåget till ett uppställningsspår. Utrop av alla stationer och anslutande linjer. Linjen finns i 2 versioner: Den första går på expresspåren på 8th Avenue-linjen väster om Central Park och hoppar över ett antal stationer där. Den andra är en eftermiddagstur som går express både väster om Central Park och i Bronx. Generiska stationer, inga detaljer efter banan och på stationerna.
Skapare:
Travis Alexander talexander@minspring.com
Joe ONeilPhantom909@aol.com
Tony tonywalnuts@msn.com
Mike dispatcher484@yahoo.com
Tur:
Dag
 Stationer:
26
 Uppehåll:
18
 Körtid:
24 min.
 Längd:
19220 m
Tur:
Eftermiddag
 Stationer:
26
 Uppehåll:
12
 Körtid:
29 min.
 Längd:
19220 m
Fordon:
R-68A
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
I bandefinitionen finns några fel.
Banbeskrivning:
Verklighetens linje D på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om 6th Avenue-linjen (engelsk text).
Allt om Queens Boulevard-linjen (engelsk text).
Allt om 8th Avenue-linjen (engelsk text).
Allt om Concourse-linjen (engelsk text).
Spårplan över sydligaste delen av linjen på Manhattan (orange spår på kartan norrut från 34th Street som svänger västerut efter Rockefeller Center och därefter blå spår norrut från 59th Street/Columbus Circle)
Spårplan över mellersta delen av linjen på Manhattan (blå spår på kartan)
Spårplan över nordligaste delen av linjen på Manhattan samt högtrafiklinjen upp till Bronx (linjens sträckning på kartan stämmer ej, utan vad som gäller är blå spår på kartan upp till 145th Street där linjen normalt slutar, samt därifrån blå spår upp till Bedford Park för högtrafiksträckningen av linjen)
Div:
Den linjesträckning som simuleras för linje D är inte den nu gällande, utan som den gick mellan sommaren 2001 och vintern 2003-2004.
Ladda hem från:
Linjen distribuerades tidigare på den sedan länge nedlagda webbplatsen www.nyctba.com. Samma grupp av personer har skapat en ny version av linje D
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-


Detta är slagning 173966 i (svenskspråkiga) bankatalogen

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
           för besökare med funktionshinder © Patrick Norqvist e-post
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache