4.1 Tunnelbanor

4.1.4 New York

NYCTA linje B

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje B i New York's tunnelbana (del av 6th Avenue-linjen, del av Queens Boulevard-linjen, del av 8th Avenue-linjen samt Concourse-linjen, alla f.d. IND), avsedd att köras med tågtypen R68. Linjen går i sin helhet under jord och denna högtrafiktur börjar på Beford Park Boulevard i Bronx (normaltrafikturer börjar annars på 145th StreetManhattan) och går till Grand StreetManhattan, där denna simulering slutar. I verkligheten fortsätter linjen till Brighton Beach i Brooklyn. Detaljerad linje, både stationer och bana. Mjuka kurvor och realistiska växlar, samt utrop av alla stationer och anslutningar.
Skapare:
The NYCTBA Team
Tur:
Högtrafik
 Stationer:
28
 Uppehåll:
27
 Körtid:
46 min.
 Längd:
22204 m
Fordon:
R-68A
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Det grafiska objektet för en medväxel vid utfarten från 59th Street/Columbus Circle visar växeln i fel läge.
Banbeskrivning:
Verklighetens linje B på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Concourse-linjen (engelsk text).
Allt om 8th Avenue-linjen (engelsk text).
Allt om Queens Boulevard-linjen (engelsk text).
Allt om 6th Avenue-linjen (engelsk text).
Spårplan över linjen i Bronx och nordligaste delen av linjen på Manhattan (det mittersta blå spåret på kartan på Bedford Park Boulevard, därefter det västliga blå spåret på kartan söderut till 145th Street, och söder om den stationen över till det västligaste blå spåret på kartan och vidare söderut till 125th Street, där det är det västligaste blå spåret, och vidare söderut)
Spårplan över norra mellersta delen av linjen på Manhattan (västligaste blå spåret från 125th Street och söderut på kartan, från 103rd Street det västra streckade blå spåret på kartan söderut till 59th Street/Columbus Circle där det är det västligaste blå spåret på kartan)
Spårplan över södra mellersta delen av linjen på Manhattan (det västligaste blå spåret på kartan vid 59th Street/Columbus Circle, därifrån söderut på de orange spår på kartan som svänger österut till 7th Avenue och därefter svänger söderut till västligaste spåret vid 47th-50th Streets/Rockefeller Center, vidare orange spår på kartan söderut till andra spåret från vänster vid 42nd Street/6th Avenue, därefter från 34th Street grå spår på kartan söderut)
Spårplan över sydligaste delen av linjen på Manhattan (grå spår på kartan från vid 14th Street och söderut till West 4th Street/Washington Square där svart streckat spår på kartan fortsätter söderut och svart spår på kartan österut till Broadway-Lafayette, sydliga svarta spåret, därefter vidare söderut till Grand Street där den simuleringen slutar, i verkligheten fortsätter linjen mot sydost, ut på Manhattan Bridge och vidare i Brooklyn till Brighton Beach)
Div:
Denna linje använder grafiska objekt från linjerna NYCTA A, NYCTA C och NYCTA D som alltså måste installeras innan denna linje kan användas.
Ladda hem från:
BVE Station
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2010-nov-2-


Detta är slagning 173972 i (svenskspråkiga) bankatalogen

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
           för besökare med funktionshinder © Patrick Norqvist e-post
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache