4.1 Tunnelbanor

4.1.4 New York

NYCTA linje 2

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linje 2 i New York's tunnelbana (Brooklyn-linjen med Flatbush-grenen, del av West Side-linjen med Brooklyn-grenen, samt White Plains-linjen, alla f.d. IRT), avsedd att köras med tågtypen R142 eller R36 Redbird. Linjen börjar på Flatbush Avenue/Brooklyn College i Brooklyn och går via bl.a. Times Square/42nd StreetManhattan, där denna simulering slutar, till Wakefield/241st Street i Bronx. En simulering av linjen hela vägen har tidigare sagts vara under utveckling, men f.n. är inget mer känt om detta. Detaljrika stationer! Gott om skyltar och signaler (med korrekta signalnummer) efter banan. Mjuka kurvor och realistiska växlar, samt utrop av alla stationer och anslutningar.
Skapare:
The NYCTBA Team
Tur:
42nd Street
 Stationer:
30
 Uppehåll:
22
 Körtid:
29 min.
 Längd:
18025 m
Fordon:
R-142R-142R-36 Redbird
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Ja
Kända problem:
I OpenBVE är det problem med transparens i grafiken som inte fungerar. Det visar sig som blå kanter kring destinationsskyltarna på de R-62-tåg som finns efter linjen.

Detta kan fixas genom att ändra i definitionsfilerna för de grafiska objekten. I katalogen Railway\Object\WestsideA\cars finns filerna r62_1.b3d, r62_3.b3d, r62_4.b3d, r62_5.b3d, r62_7.b3d och r62_9.b3d.

I var och en av dessa filer förekommer ordet Transparent följt av tre siffervärden på 6  rader. Ändra i var och en av dessa filer så att de 4 första Transparent-instruktionerna lyder Transparent 0, 0, 255 och de 2 sista Transparent 255, 0, 0.

Banbeskrivning:
Verklighetens linje 2 på webbplatsen www.nycsubway.org:
Allt om Brooklyn-linjen (engelsk text)
Allt om West Side-linjen (engelsk text).
Allt om White Plains-linjen(engelsk text)
Spårplan över östra delen av linjen i Brooklyn (röda spår på kartan från Flatbush Avenue norrut till President Street, sedan västerut till Bergen Street)
Spårplan över västra delen av linjen i Brooklyn (röda spår på kartan västerut från Bergen Street till Clark Street och Clark Street Tunnels)
Spårplan över sydligaste delen av linjen på Manhattan (röda spår på kartan från Clark Street Tunnels och Wall Street och norrut till 14th Street)
Spårplan över södra mellersta delen av linjen på Manhattan (röda spår på kartan norrut från 14th Street till Times Square/42nd Street där simuleringen slutar, sedan vidare norrut till 66th Street/Lincoln Center)
Spårplan över norra mellersta delen linjen av linjen på Manhattan (röda spår på kartan från 66th Street/Lincoln Center norrut till 96th Street, därefter svänger linjen österut och sedan norrut till 125th Street)
Spårplan över nordligaste delen linjen av linjen på Manhattan (röda spår på kartan norrut från 125th Street och sedan österut till 3rd Avenue)
Spårplan över delen linjen av linjen i Bronx (röda spår på kartan norrut från 3rd Avenue till 241st Street/Wakefield)
Div:
Tidtabellen i den här versionen av linje 2 för BVE stämmer inte överens med den som gäller i verkligheten. Därför kommer du att vara försenad till de olika stationerna för vilken tider finns i simuleringens tidtabell. Om du håller den verkliga tidtabellen, kommer du att i simuleringen vara sen till de olika stationerna enligt nedanstående tabell:
StationFörsening
Franklin Avenue2--3 min.
Nevins Street5--6 min.
Chambers Street9--11 min.
14th Street9--12 min.
Times Square/42nd Street9--13 min.

Fungerar med OpenBVE.

Ladda hem från:
BVE Station (engelsk text)
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2011-dec-8-


Detta är slagning 173946 i (svenskspråkiga) bankatalogen

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
           för besökare med funktionshinder © Patrick Norqvist e-post
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache