4.3 Järnvägar

4.3.1 Japan

Nankai huvudlinjen & flygplatslinjen

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Hon-linjen (Nankai Electric Railway Co., Ltd.) från Namba till Wakayamashi avsedd att köras som Limited Express med tågtypen 7100, Express med tågtypen 1000 alt. 7000, eller som lokaltur med tågtypen 7100. Dessutom Airport Express från Namba till Kansai-flygplatsen som går en del av Hon-linjen och sedan Kuko-linjen, avsedd att köras med tågtypen 1000. Linjerna har spårvidden 1067 mm och är elektrifierade (1500 V DC). Inga landskapsdetaljer utanför järnvägen.
Skapare:
Hiroyuki Sugita aas90550@syd.odn.ne.jp
Tur:
Airport Express
 Stationer:
32
 Uppehåll:
11
 Körtid:
48 min.
 Längd:
42775 m
Tur:
Express (1000)
 Stationer:
42
 Uppehåll:
12
 Körtid:
61 min.
 Längd:
64190 m
Tur:
Express (7000)
 Stationer:
42
 Uppehåll:
11
 Körtid:
61 min.
 Längd:
64190 m
Tur:
Limited Express
 Stationer:
42
 Uppehåll:
6
 Körtid:
57 min.
 Längd:
64190 m
Tur:
Lokaltur
 Stationer:
42
 Uppehåll:
39
 Körtid:
110 min.
 Längd:
64190 m
Fordon:
70007100
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Nej
Kända problem:
Definitionsfilerna för alla tågtyper är inte helt anpassade till den västerländska versionen av BVE. Detta ordnas lätt genom att redigera 4 filer. Dessutom saknas ljudfiler för ett tåg.
Banbeskrivning:
Linjekarta över järnvägar och tunnelbana i Osaka-området (Acrobat-dokument). För alla turer följ Hon-linjen (huvudlinjen, blågrön linje på kartan) söderut från Namba via Kishinosato Tamade, Hagoromo, Kaizuka och sedan västerut till Izumisai.
Turerna till Wakayamashi fortsätter på Hon-linjen (huvudlinjen, blågrön linje på kartan) från Izumisai sydväst ut via Misaki-koen mot Wakayamashi.
Turerna till Kansai-flygplatsen fortsätter Kuko-linjen (flygplatslinjen, blågrön linje på kartan) rakt norrut från Izumisai och till Kansai-flygplatsen.
Stationer på Nankai-järnvägens linjer. Huvudlinjen kallas Hon. Klicka på Map vid ett stationsnamn så visas en karta över stationen med de närmaste omgivningarna.
Nankai-järnvägens webbplats (japansk text)
Div:
Ladda hem från:
Skaparens webbplats har försvunnit från Internet
På denna webbplats att ladda hem:
Linjekarta över järnvägar och tunnelbana i Osaka-området (Acrobat-dokument)
Katalogposten senast uppdaterad:
2009-nov-2-


Detta är slagning 173976 i (svenskspråkiga) bankatalogen

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
           för besökare med funktionshinder © Patrick Norqvist e-post
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache