4.3 Järnvägar

4.3.3 Storbritannien

Moorgate - Drayton Park

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Linjen Drayton Park - Moorgate i London (BR), avsedd att köras med tågtypen 313. Linjen går till största delen under jord i f.d. tunnlar för tunnelbanan. Tåget använder faktiskt, som tunnelbanetåg, strömskena (750 V) i dessa tunnlar, men normal kontaktledning (25 kV) ovan jord).
Skapare:
Nathan Whitington nathan_whitington@hotmail.com
Tur:
MG-DP
 Stationer:
5
 Uppehåll:
4
 Körtid:
min.
 Längd:
4035 m
Fordon:
314
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Okänt
Kända problem:
Felmeddelanden p.g.a. att 2 grafiska objekt saknas. Tryck Ignore så går det bra ändå.
Banbeskrivning:
Kort beskrivning av linjen samt linjekarta
Div:
Ladda hem från:
Banan distribuerades tidigare på Damon Cox webbplats, vilken har försvunnit från Internet.
På denna webbplats att ladda hem:
Inget tillgängligt
Katalogposten senast uppdaterad:
2011-dec-8-


Detta är slagning 173983 i (svenskspråkiga) bankatalogen

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
           för besökare med funktionshinder © Patrick Norqvist e-post
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache