4.5 Spårvägar

4.5.1 Japan

Minomachi-linjen

Skärmbild av en plats efter linjen
Beskrivning:
Minomachi-linjen (Nagoya Railroad Co, Ltd. alias Meitetsu) var en spårvagnslinje från Seki till Tetsumeicho. Linjen, som lades ner 2005-Apr-01, var enkelspårig med spårvidden 1067 mm och elektrifierad (600 V DC). Dessa turer för BVE går från Shin-Seki till Shin-Gifu och är avsedd att köras med spårvagnstypen 600, 880 eller 800 (låggolvsvagn). Turerna använder även Tagami-linjen och en liten del av Kakamigahara-linjen, den senare elekrifierad med 1 500 V DC. Därför var spårvagnarna utrustade för att även kunna köras på denna spänning.
Skapare:
Kaede Shiisugi
Tur:
Expresstur (600)
 Stationer:
17
 Uppehåll:
8
 Körtid:
43 min.
 Längd:
19150 m
Tur:
Lokaltur (800)
 Stationer:
17
 Uppehåll:
16
 Körtid:
51 min.
 Längd:
19150 m
Tur:
Lokaltur (880)
 Stationer:
17
 Uppehåll:
16
 Körtid:
51 min.
 Längd:
19150 m
Fordon:
600800880
 Fungerar med BVE 2:
Ja
 Fungerar med BVE 4:
Ja
Kända problem:
I bandefinitionsfilen 880_Local_Shin-Gifu.csv används fel spårvagnstyp används för den turen. Det kan fixas genom att en rad i filen ändras:

Original
Train.Folder m800

Rättad
Train.Folder mei880

I OpenBVE finns problem med transparens som inte fungerar i de grafiska objekten för växellägesindikeringarna (små runda tavlor med ett S på).

Transparensproblemet kan fixas genom att ladda hem ny versioner av filerna Spring.bmp, Spring2.bmp och Spring3.bmp som finns i arkivfilen minomachi_ob.rar. Packa upp arkivfilen och placera de uppackade filerna i katalogen Railway\Object\minomachi_ob (skriv över de gamla filerna med samma namn som redan finns där).

Mellan hållplatserna Kitaishiki och Ichinotsubo passar passar de grafiska objekten för rälsen inte ihop på ett par ställen.

Banbeskrivning:
Linjekarta över bl.a. Minomachi-linjen. Den simulerade turen börjar i Shin-Seki som är näst längst till höger på den vågräta röda linjen. På kartan går turen åt vänster till Keirinjomae och forsätter därifrån på Tagami-linjen (rosa linje nedåt på kartan) och slutligen på Kakamigahara-linjen (blå linje på kartan) och slutar i Shin-Gifu som är stationen längst till vänster på den blå linjen på kartan.

Några bilder på Minomachi-linjens stationer/hållplatser (engelsk text)
Bilder från Minomachi-linjen (6 sidor, japansk text)

Div:
Fungerar efter kompletteringar av filer enligt ovan med OpenBVE.
Ladda hem från:
Skaparens webbplats
På denna webbplats att ladda hem:
Rättade grafikfiler för OpenBVE
Katalogposten senast uppdaterad:
2011-dec-8-


Detta är slagning 167516 i (svenskspråkiga) bankatalogen

Webbsidans HTML-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt HTML 4.01 (strikt) Webbsidans CSS-kod är kontrollerad och befunnen vara korrekt Webbsidan är efter bästa förmåga konstruerad för att vara tillgänglig
           för besökare med funktionshinder © Patrick Norqvist e-post
Senast ändrad: 2015-sep-12
Webbsidan är skapad med anteckningar Webbserverprogrammet är Apache